(*)Hayvan Haklarında Sıkça Sorulan Sorular

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

soru

HAYTAP BİR İHBAR KURUMU DEĞİLDİR !HAYTAP 'ın SİZE birebir yardım etmesi değil ; tam tersine sizin bizzat bir sivil toplum örgütü olan HAYTAP'A yardım etmeniz gerekir.

v
Eğer bu sivil toplum örgütü bilinciniz yoksa , ihbar için nerelere başvurulacağını neler yapmanız gerektiğini yol göstermemize rağmen umursamayıp psikolojik destek ya da hukuk desteği veya ihbar ettim işlem yapmadınız diye lütfen sitem etmeyiniz


Zaten Web sitemizde ve özellikle bu bölümde karşılaşabileceğiniz tüm sorunlarla ilgili bağlantıların hazırlanması bile gönüllülerden oluşan bizler için büyük bir emektir. Lütfen bu emeği bizleri de anlayarak değerlendirin.


Bizlere doğrudan başvurmadan önce lütfen aşağıda en fazla karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak bu sayfada bulunan Sık Sorulan Soruları , HUKUK bölümümüzü hatta Don Kişot bölümündeki yazıları dikkatli olarak okuyun. Ya da www.haytap.tv bölümündeki televizyon yayınlarını izleyin hatta paylaşın.

Bu bölümü okumanız bizlerin zaman kazanmasını ve herkes tarafından tek tek aynı konuda gelen aynı sorular üzerinde zaman kaybetmemizi önleyecek ve bizleri daha çok makro ve saha çalışmaları üzerinde yoğunlaşmasını sağlayacaktır.

Tüm Türkiye'de bu kadar yoğun hayvan hakkı ihlali olduğu bir ortamda sizler gibi gönüllü olan bizler ne olur ihbar gelsin de müdahele edelim şekliyle çalışmak yerine , somut olaylar karşısında her birinizin bulunduğu bölgede eğitimli birer hayvan hakkı savunucusu , korucusu olmanızı sağlamaya çalışıyor , aynı zamanda örgütlenmenizi teşvik etmeye çalışıyoruz. Elimizdeki sorunlar ve yaptığımız çözümlerin tahminler ötesinde olduğunu her birisini web sitemizde ya da sosyal medya üzerinde paylaşmadığımızı da özellikle bilmenizi isteriz.

Paylaştığımız çalışmaların çoğu size yol göstermesi için "örnek " nitelikteki dilekçeler , suç duyuruları , eğitim çalışmaları , lobicilik çalışmaları , afişler veya kurtarma operasyonlarıdır. Afişlerimizin ve eğitim setlerimizin çoğunu ofisimizde bizi gelip ziyaret ederek ya da ödemeli kargo yolu ile temin edebilirsiniz. Devletin kurumlarının hayvan hakları ihlallerine karşı uyuduğu bir ortamda sivil toplum örgütü olarak sınırlı bütçe ve sınırlı gönüllü kadrosuyla daha da iyisini sunmaya çalışıyoruz. Lütfen bizlerden "butik" hizmet bekleme hatasına düşmeyin.

HAYTAP Manifestosu ile başlayalım öncelikle :

 

HAYTAP , sorunların çözümü için mutlaka " iletişim , uzlaşma " yolunu dener. Bu yollardan bir fayda alınamayacağını düşündüğü anda hukuk yolunu denemekten kaçınmaz.

HAYTAP 'ta serzeniş , şikayet değil " öneri sunmak" ve bu öneriyi takip etmek esastır. Ortaya fikir sunup takip etmemenin kimseye faydası olmayacağı gibi herkes için zaman kaybıdır. Haytap'ta gönüllü olarak çalışan hiç kimse gerçekleştirilmesine ortak olmayacağı bir proje sunmaz.

HAYTAP'a sempati duyan ve bu oluşumda görev almak isteyen herkese mutlaka uygun bir görev vardır. Aslololan günübirlik olarak bu mücadeleye kısmi olarak girmek değil , daimi olarak başından sonuna kadar bu ekip ve takım ruhu çalışması içinde proje üretip uygulamaktır. Tek başına hayvansevgisi ekip çalışması içinde bulunmak için yeterli değildir. Yaşam hakkına duyulan saygı hayvan sevgisinden daha önemlidir.

Haytap'ın hedefi tek tek sokaktaki hayvanlardan ilgilenmek ile birlikte ağırlıklı olarak makro çalışmalar , ekip çalışmaları , ulusal çapta binlerce yüzbinlerce canlıyı etkileyen çalışmalara katılmaktır. Dava açmak , hukuki süreçleri takip etmek , lobbycilik , eğitim ve halkla ilişkiler çalışmaları çok daha önemlidir.

HAYTAP kesinlikle bir haber portalı değildir. Ancak yapılan başarıların , hayvan hakları ihlallerinde konuların takipçiliğinin paylaşıldığı , gönüllülere izlenmesi gereken yolu gösteren bir eğitim kurumudur.

 

 

Ekosistem bütünlüğü ve biyolojik çeşitlilik

Bilindiği üzere doğal yaşam alanları içinde bulunduğumuz kısır siyasi bakış açısı ve tüm dünyanın her somut olaya ekonomik çıkarı ön planda tutması bakışı nedeniyle parçalanmaktadır. HAYTAP , doğal yaşam alanı kaybını ve bu alanların parçalanarak yok olmasının önlenmesini politikalarının merkezinde olmak için vardır.


Yaşam alanlarının yok olmasından zarar gören ve ekolojik bütünlük açısından kritik önemi olan kimi canlı türlerinin yaşamını devam ettirebilmesi için gerektiğinde dava açar , hukuksal yollara başvurur. Nesli tehlike altında olan bitki ve hayvan türleri ile bunların yaşam alanlarının korunması için çalışır ve bu türlerin uluslararası kar zihniyeti baz alınarak yapılan ticaretine karşı alınan önlemleri destekler ve geliştirir.

Haytap için Hayvan hakları olduğu kadar orman, sulak alan, bozkır, yarı çöl, deniz, nehir, tarım, yüksek dağ ekosistemleri de aynı öneme sahiptir.
Hepsine eşit mesafede bakar.

Doğa , sadece yeşil ve orman demek değildir. HAYTAP ekibi için her biri kendine has yaşam örgülerine sahip tüm ekosistemler önemlidir. Bu ekosistemlerdeki ekolojik ilişkiler ve canlı türlerinin zarar görmemesi için eğitime ve mücadeleye inanır. Canlılar ve kültürler için önemli doğal alanların korunmasına, bu alanlar insan etkisi nedeniyle zarar görmüşse restorasyonuna ve genişletilmesine yönelik tüm bilimsel çalışmaları destekler. Haytap'ın en önemli misyonlarından biri , doğanın korunmasına ve bozulan doğal alanların iyileştirilmesine devlet bütçesinden ayrılacak olan payın artması için çalışır , bu paranın doğru yerlerde harcanması için uğraşır , devlet kurumlarını bu yönde harcama yapması için teşvik eder.
Devletin yapabileceği çalışmalar için gönüllülerinden para toplamaz , sivil toplum örgütünün denetim ve uyarı görevlerini yerine getirmeye çalışır.

HAYTAP , Ulusal Parklarda ve korunması gereken alanlarda doğaya ve insana zarar veren maden arama, endüstriyel üretim, kitle turizmi, vb. yapılmasına her koşulda karşıdır.

Hayvan Hakları Federasyonumuz , doğanın ve ekosistemlerin bir bütün olduğuna inanır. Doğaya sadece kedi köpek korunması ya da hayvan barınakları gibi kısır bir bakış açısıyla bakmaz. Bu nedenle, doğanın korunması için yerel ekoloji mücadelelerine gücü oranında destek verir .Federasyonumuz doğanın korunması için gerektiğinde konuyu uluslararası resmi ve sivil platformlara taşır, yerel ve küresel kampanyalar düzenler. Doğanın korunmasına yönelik uluslararası sözleşmelerin imzalanması ve uygulanması için yasal ve kurumsal altyapının oluşturulması ve gerekli yeni işbirliklerinin oluşturulması yönünde çaba gösterir , ilgili kurumlara baskı yapar. Lobbycilik çalışmalarında etkin rol üstlenir.


HAYVAN HAKLARI

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu , insan türünün gezegeni başka canlılar ile paylaştığından hareketle insanın bu dünyanın efendisi değil diğerleri arasında bir tür olduğunu kabul eder. İnsanlara tanınan tüm haklardan (ahlaki ve hukuki olarak) hayvanların da yararlanmasını olağan görür ve bunun bir hak olmaktan öte bir gereklilik olduğunu düşünür.

HAYTAP , insanların kendi yaşam alanlarını gezegeni paylaştığı komşuları aleyhine genişletmesini, onların hayat alanlarını işgal etmesini ve kentleri birlikte paylaştığı ortaklarına karşı zulmetmesine kesinlikle karşı çıkar. Federasyonumuz bu konuda özellikle kentlerde hayatı paylaştığımız sahipsiz hayvanların da gerekirse aşılanarak insanlarla birlikte yaşamalarına, sokaklarımızda sayıları tolerans limitleri dahilinde kalmak kaydı ile özgürce dolaşmalarına destek olur.

HAYTAP , hayvanların deney konusu olamayacağını savunur, hayvanların kürkleri için yetiştirilmelerine , petshoplarda satılmalarına , avlanmalarına, ticaret konusu olmalarına, sportif avcılığa ve türlerinin sona ermesine yol açacak bir kıyıma tabi tutulmalarına, esir alınmalarına ve esaret altında yaşatılmalarına, kendi rızaları hilafına gösteri konusu olmalarına ve hangi nedenle olursa olsun kötü muamaleye uğramalarına karşı çıkar bunun için etkin yazışma yöntemlerini , hukuk yollarını kullanır gerekirse medya ile işbirliği yaparak , haberin etkin bir şekilde birinci elden doğru bir şekilde yansımasını sağlar.

HAYTAP , aynı zamanda yasadışı hayvan ticaretini önlemeyi ve türlerin korunmasını içeren uluslararası anlaşmalara uyulmasını ve mevcut evcil hayvan satış yerlerinin kaldırılmasını savunur.

Kendilerini ifade edemeyen hayvanların da insanlar gibi etik ve hukuki özne olmalarını savunur, kendileri adına dava açılabilmesini ve hukuki yargılamaya müdahil olabilmelerini uzun vadeli bir hedef olarak görerek bunun için toplumu hazırlamayı hedefler.

HAYTAP , insan ile hayvan arasındaki günümüzde süregelen eşitsiz ilişkinin evcilleştirme ile başladığını düşünür ve ekolojik bir toplumun kurulmasını hedeflediği gelecekte hayvanların insanlara bağımlı bir biçimde yaşamalarına son verecek bir ahlak anlayışını oluşup gelişmesinin bilincindedir.

1- Ben de HAYTAP içinde sizin gibi gönüllü olarak çalışmak yardımcı olmak istiyorum . Ne yapmam gerekir ?

 


Türkiye ve Yurtdışındaki Hayvan Hakları Mücadelesine yönelik etkinlik ve çalışmalar da bulunmak ve HAYTAP ÇALIŞMA GRUBU içinde yer almak isteyen gönüllüler, bizimle çalışmak isteyen arkadaşlar öncelikle lütfen buraya tıklayıp bu konudaki broşürümüzü dikkatli bir şekilde okusunlar
. Fakat lütfen boş zaman değerlendirmek , öylesine takılmak , askere gidene kadar , evlenene kadar , boşandıktan sonra kendine gelebilmek veya akıl vermek için lütfen Haytap' a başvurup buradaki arkadaşların sınırlı zamanını almayın. Fiili olarak çalışıp , verilen görevleri yapacak arkadaşlara daha çok ihtiyacımız var .


 

2- HAYTAP Nedir ? HAYTAP Neyi Hedeflemektedir ?

Federasyon tüzel kişiliği olmadan önce HAYTAP sadece sanal oluşumda var olan hayvan hakları savunucularının bir araya geldiği platform idi , tüzel kişiliği ise yoktu. 2008 yılından önce Haytap 'ın kısa adı olan Hayvan Hakları Aktif Güç Birliği Platformunun kısaltılmışı olarak HAYTAP ismi benimsendi. 2006 yılında başlayan kurumsallaşma ve örgütlenme süreci 2008 yılında tüzel kişiliğin kazanılması ile ve bu ismin zaten tanınıyor olması nedeniyle HAYTAP olarak muhafaza edildi ve yeni bir isim değişikliğine gidilmedi. Ancak artık bu uzun platform ismimiz kullanılmamakta zaten tanınmış olan ve markalaşmış olan HAYTAP ismi sadece kısa adıyla anılmaktadır.
2008 yılında federasyon olunmasının Istanbul valiliğinin kararıyla tescil edilmesinden sonra resmi ismimiz HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu olarak kabul edildi.
Türkiye’deki aktivist hayvan hakları savunucuları için genel bir çatı olmayı hatta federasyon olmayı hedefleyen sivil bir toplum hareketidir. HAYTAP aslında herkesdir , hepimiziz’dir. HAYTAP adı üzerinde güç birliğidir. Uzun yıllar süren çabalar sonucu bu güç birliği Temmuz 2008 itibarıyla resmi tüzel kişiliğe haiz olmuş ve bünyesinde bir çok dernek ve temsilciyi barındıran yerel ya da bölgesel bazda değil ulusal çapta çalışan kurumsal çalışan bir federasyon olmuştur. Yani Haytap 2000li yılların başındaki gibi sanal ortamda değil , fiili ve hukuki olarak adresi belli olan , resmi hesapları bulunan , dava açabilen devlet katında sözleşme imzalayıp muhatap alınabilen kısacası ete kemiğe bürünmüş Türkiye'de hayvan hakları konusunda çalışan tek federasyondur.

Dolayısıyla , HAYTAP bir derneğin ya da vakfın tekelinde değildir. Halen gönüllerimiz ve yeni başvuranlar arasında görev dağılımı ve işbölümü yapmaktadır . Herkesin üyesi bulunduğu derneklerle beraber hareket edip , Türkiye çapında birbirinden habersiz olarak çalışan bir çok kişiyi aynı paralelde eylem yapma , merkezden çıkan bildirileri kullanma , idari makamlarla yazışmalarda yönlendirme , hukuki birliktelik sağlama , kavga etmeden bilimsel doğrultuda hareket edip , hayvan hakları hareketini örgütlenmesi gerektiğine inanmaktadır. Dağınık bir şekilde devam eden ve bugüne kadar sadece günü kurtarma hareketi halinde devam eden çalışmaların artık daha fazla sesini duyurması için ciddi bir örgütlenmeye ihtiyacı olduğu düşünülmektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizdeki HAYTAP sonuç bildirgesi metnini okumanızı rica ederiz.
Haytap'ta gönüllü olarak çalışan hiç kimse gerçekleştirilmesine ortak olmayacağı bir proje sunmaz.
2008 yılında , 5 dernek ile kurulan federasyonumuz , 2015 Mart ayı itibarıyla bünyesinde farklı illerde ve ilçelerde çalışan birbirine bağlı 15 üye dernek ve onlarca gönüllüsü , destekçisi vardır.


3- HAYTAP’a kimler üye olabilir ?

HAYTAP ‘a aktivist olmak isteyen herkes ve fikirleri ile birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi düşünen , ben duygusundan arındırılmış herkes üye olabilir. Özellikle bağlı olduğunuz dernek ya da vakıf, HAYTAP ile yakın temas içinde olur ise ya da manifestomuzda yazan ilkelerini benimsemişse , yanımıza bir kişi daha katıldığı , biraz daha güçlendiğimiz için çok daha mutlu oluruz. Unutmayın tek tek bükülmemiz ve istemlerimizi kabul ettirmemiz zordur ama birlik halinde hareket edersek hem ciddi bir oy potansiyeli oluruz hem de kendimize olan güvenimiz gelir , bu mücadelede yalnız olmadığımızı hissederiz.


Haytap'a üye olmak istiyorsanız bağış sekmesi bölümünde bulunan resmi banka hesaplarımızdan birine ( günlük 1 TL olmak üzere ) aylık 30TL bağış yapabilir ya da kredi kartı numaranızı vererek üyemiz olabilirsiniz. Daha sonra isterseniz fiili olarak çalışmalarımıza da katkıda bulunabilir bizimle beraber gönüllü olarak çalışabilirsiniz. Üyelik nedeniyle bürokraisye gömülmemek için her defasında yeni bir kart , üyelik formu doldurtmak , fotoğraf ikametgah senedi gibi istemek prosedürlerine girmiyoruz.

Ayda sürekli olarak 30 TL bağış yapıyor olmanız bizim için sürekli gönüllümüz olmanız için yeterlidir.Haytap kesinlikle elden ya da açıktan veya şahsi hesaplara bağış toplamamaktadır. Resmi hesaplarımız web sitemizde bulunmaktadır. Dilerseniz kredi kartınızla da yine aynı link içinde bulunan bilgileri takip ederek düzenli bağış çekimi talebinde de bulunabilirsiniz.

Bankaya yapmış olduğunuz ödemeler sonucu elde ettiğiniz dekont resmi bağış makbuzu yerine geçmektedir. ( Dernekler yasası gereği ). Bu nedenle ayrıca size bağış makbuzu vermiyoruz. Yeniden bağış makbuzu vermemiz hesaplara mükerrer giriş anlamına gelmektedir. Bağış makbuzuna ihtiyacınız varsa lütfen bankanızdan almış olduğunuz dekontu saklayın. açıklama bölümüne de BAĞIŞ yazmayı unutmayın.

4- HAYTAP grubuna üye olmak için nereye başvurmam gerekiyor ?

Ancak , bu gönül ve merhamet işine soyunmak isteyen arkadaşlarımıza tavsiyemiz öncelikle HAYTAP facebook sayfasına üye olmaları , bir süre burayı yakınen takip etmeleri , dünyanın ve yurdun dört bir yanından gelen hayvan hakları ihlalleri ile gelen haberleri bir süre web sitemizden izlemeleri , hala bu konuda bir şey yapmak konusunda ısrarlı iseler bundan sonra da kendilerinin yapacakları en iyi görevi , en iyi hizmeti kendilerinin belirlemeleridir.

Doğrudan üye olmak isteyen arkadaşlarımızın öncelikle günlük bir lira düzenli bağış talimatını bankaya vermelerini bekliyoruz5-İdari makamlara başvuru dilekçelerini nereden bulabilirim ?

www.haytap.org adlı web sitemizin HUKUK BÖLÜMÜ altında bir çok konuda daha önceden yapılmış örnek dilekçe formatları vardır. Başvurunuza ilgili olanı lütfen bulup print almadan önce ilgili boşlukları somut olayınıza göre doldurup hareket edebilirsiniz. Eğer başvurunuz sonucunda başarılı olursanız ya da başınızdan ilginç bir tecrübe geçerse lütfen diğer grup üyeleri ile ya da federasyonumuzla paylaşınız.

Bu arada şunu belirtelimki HAYTAP kesinlikle bir haber gazetesi ya da haber portalı değildir. Web sitesini yaptığı çalışmaları paylaşmak , öğretmek için kullanmaktadır. Hayvan hakları ile ilgili yapılmış olan başarı öykülerimizi paylaşmak ve bizimle çalışmak isteyenlere yol göstermek ve büyümek için kurulmuş olan web sitemiz , diğer bir çok web sitesinden farklı olarak yönlendirmeyi ve eğitmeyi hedeflemektedir. Amacımız hayvanseverlere hitap etmek değil , bilinçli hayvan hakkı savunucuları yetiştirmek , kitleselleşmek toplumun her kesimine hitap edebilmektir.6-ŞİDDET UYGULANAN HAYVAN SOKAK HAYVANI İSE ( SAHİPSİZ İSE ) NE YAPMALIYIM ?

6A- Başvurulacak makam bölgenizdeki il çevre müdürlüğüdür. 5199 nolu yasa ve ilgili yönetmeliği doğrudan bu yasanın ilgili maddesi gereiğince onlar tarafından uygulanacaktır. Dolayısıyla dsavcılığa suç duyurusunda bulunmanız bir işe yaramaz. Zaman kaybettirir.

6B- 5199 ile uygulanacak ceza idari para cezasıdır. Yani kişinin sabıkasına işlenmez devlete gelir olarak kaydedilecek bir paradır bu.

6C - Orman Su İşleri müdürlüklerine ya da bakanlıklara dilekçe vermek yeterli değildir. Muhakkak dilekçenin eki olan dellilleri de dilekçenize ekleyin ( fotoğraf- otopsi raporu – gazete küpürü-tanık ve aklınıza gelebilecek her türlü delil ).

Hele kimi imza toplayıp kamuoyu oluşturmaya çalışan internet sitelerindeki tıkladım tıkırdadım hayvanların hakkını korudum gibi sizleri pasifizeliğe iten , etkin çalışma gücünüzü yok eden ve fikri takipten uzaklaştıran yerlerden bizler uzak duruyoruz. sizler de faks çekin mektup yazın dilekçe yazın dava açın ama asla bu yerlere itibar etmeyin. Tek bir sonuç bile bu şekliyle biz bugüne kadar alındığını görmedik.


6D - Mümkünse hayvanı geçmişe etkili olarak sahiplenin ( eski tarihli aşı karnesi ) o zaman il tarım müdürlüğüne değil doğrudan savcılığa başvurabilirsiniz ( bkz aşağıda 6 NOLU SORU )

7-ŞİDDDET UYGULANAN ÖLDÜRÜLEN HAYVAN SAHİPLİ İSE

7A- Ceza davası açma tekeli sadece savcının tekelinde olduğu için mecburen savcılığa suç duyurusunda bulunacaksınız.

Yine tüm delillerinizi dilekçeye eklemeniz şart. Tek başına dilekçe savcılığı harekete geçirmez. Zaten bu tipten davaları açmakta ikircikli davranılmaktadır . Tüm delilleriniz muhakkak dilekçeyi vermeden dosyada olsun. Mümkünse bir avukatla başvuru yapın daha etkili olur.

7B- Savcı davayı açarsa artık ceza mahkemesinde müdahil ( savcının yanında ) davaya katılabilirsiniz . kararı gerekirse temyiz edebilirsiniz. Burada 5199 sayılı yasadan çok TCK nın 151/2 maddesi olan mala zarar vermeden dolayı savcılık dava açacaktır. Yani savcılık için burada maalesef yine “can” değil patlıcan ( mal olarak hayvanınızın kıymetindeki noksanlık) önemli olacaktır. ( her ne kadar sonuçta adli para cezasına dönüştürülse de bu suçun ( kabahat değil ) 4 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var . ancak bu o kişinin sabıkasına işlenecektir.)

7C- Bu ceza davasını ne olursa olsun kazanırsanız , ileride hukuk mahkemesinde ayrıca manevi ve maddi tazminat davası açmanızda çok büyük faydası olacak ve sizin için kesin delil oluşturacaktır.

Her iki başvuruyu da muhakkak ve muhakkak dilekçe verdim işim bitti zihniyeti ve ruhu ile asla yapmayın. İşi sonuna kadar takip edin. Ancak emsal kararları böyle çıkartacağız. HAYTAP web sitesinde örnek dilekçeleri yazmak için en azından şekil formatı açısından bakın. Yukarıdaki iki formata özellikle dikkat edin.

Savcılıklar 5199 sayılı Hayvanları Koruma kanuna ( bir kabahat ) olduğu için ve yetki ORMAN SU İŞLERİ müdürlüklerine ve kaymakamlıklara doğrudan verildiği için bakmayacaktır.

Eğer toplu katliam yapan kişi ya da kurum bir belediye ise bunu tesbit edin ( işin en zor kısmı bu delil toplama kısmıdır ) gerekiyorsa savcılığa o zaman görev ihmalinden dolayı da suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Tanık delili pek muteber delil olmamakla beraber mümkün olduğunca o bölgenin ileri gelenlerini ( askeri komutan , kaymakam , doktor , işadamı , şirket genel müdürleri vs ) tanık göstermeye çalışın ki daha ciddiye alınasınız.
7C- KENDİM UĞRAŞAMAYACAĞIM. HAYVANA ŞİDDET OLAYI GÖRDÜM. İHBAR ETMEK İSTİYORUM . NEREYE BAŞVURMALIYIM ?

Haytap bir ihbar kurumu değildir. Elindeki olaylara bütçesi ve gönüllü sayısı kapasitesi kapsamında ancak yetişebilmektedir. Yurtdışındaki örgütlerde olduğu gibi profesyonel çalışanları yoktur. Herkes sizin gibi gönüllüdür. Herkes işinin özel hayatının arasında müdhale etmeye çalışmaktadır ( BU cümleyi bu sayfada defalarca göreceksiniz. Bir kere daha yazmakta bir sakınca görmüyoruz.
Yetkili ihbar kurumu , ceza kesecek kurum Orman Ve Su İşleri Bakanlığı'dır. Lütfen öncelikle kendilerini arayın. oraya ihbarda bulunun :

Buraya tıklayın ( Haberturk gazetesi bakanlığın ihbarlarla ilgili kendilerine yapılacak beyanlarla ilgili 22/8/2016 tarihli beyanı )

Biz eminiz onlar dahi bu kadar yoğun ihlal yaşanan ülkede yetişememekte ya da konuya bir gönüllünün hassasiyeti ile değil memur yorgunluğu ve bıkkınlığı ile yaklaşmaktadırlar.

Her konuya ilişkin bizlerin neler yaptığı , web sitemizdeki ilgili bölüm altında bulunmaktadır Oradaki fikirlerden , dilekçelerden , kat edilen yollardan faydalanmanız daha faydalı olacaktır

7D- Hayvana Şiddeti Uygulayan Kişi Bir Çocuksa ?

Lütfen buraya tıklayın

8- EV HAYVANLARININ TAHLİYESİ SÖZ KONUSU İSE NE YAPILMASI GEREKİR ?

8A- Kimsenin sahip olduğu hayvan ihtarname ile apartman olağan/ olağanüstü toplantısında alınan karar ile tahliye edilemez.

8B- Tahliye edilecek hayvan için muhakkak size sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açmaları ve bu yönde karar almaları gerekir.

8C- Olay çok ciddi boyutlara gelirse bu konuda bir profeyonel uzman avukata başvurmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Çünkü tahliye edilecek olan kendi hayvanınızdır.

8D- Dava beklemediğiniz mecraya gideceğini hissederseniz size karşı dava açana karşı Türkiye’de apartmanların yüzde 80’i kaçak olduğu için projeye aykırılık davası açılmaktadır. Bu yolu denemenizi salık veririz.. Bunu tek başınıza değil yine bir avukat yardımı ile yaparsanız daha seri ve net sonuç alabilirisiniz. Mahkeme tapudaki projeye uygun hale gelmesi için karar oluşturacağından ve kimse dekorasyon yapmış olduğu evin bir kedi –köpek için yıkılmasını istemeyeceği için ilk açmış olduğu davayı geri alma olasılığı yüksektir.

Konu hakkında NTV 'de yayınlanan program için lütfen tıklayın :

 

 

Evdeki Hayvan İçin Komşu – Site Yönetimi Baskısında Yapılacaklar ( tıklayın )


9- İDARENİN KUSURUNDAN DOLAYI HAYVANLARA KARŞI YAPILMIŞ BİR EYLEM

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunun için idare mahkemesinde dava açılması gerekiyor. İdarenin kastıyla ya da taksiriyle kendi hayvanlarınıza ya da derneğinizin ,vakfınızın sorumlu olduğu hayvanlara idare ( belediye , il özel idaresi , valilik , başbakanlık vs ) tarafından bir zarar gelirse idari dava açılacaktır. Ancak şu ana kadar bu tam anlamı ile henüz denenmedi. Çünkü bunun için elimizdeki delillerin tam olması gerekiyor. Dava açmak kolay sonunu getirmek zordur.

10-HAYTAP bir ihbar kurumumudur ? Bir hayvanın başına gelen kazayı size bildirmem fayda sağlar mı ?

HAYTAP kesinlikle bir ihbar platformu değildir. Burada çalışan gönüllü kişilerin de aynen sizi gibi zamanı kısıtlıdır , maddi bütçeleri sınırlıdır. HAYTAP sizin bulunduğunuz bölgedeki en yakın üye derneğe her ne kadar yönlendirme yapsa da , aslolan web sitelerindeki örnek dilekçe formatlarını , hukuki başvuru yollarını okuyarak burada gösterilmiş olan yolu takip etmenizdir. Gönüllü sayımız az olduğu için her olayda sizin adınıza hareket etmemiz oldukça zordur.

Sizin kendi işinizi sonuna kadar götürüp sonuçlandırıp bunu da bizlerle paylaşmanız aslında diğer tanımadığınız kişiler için emsal karar alma yolunda önemli bir adımdır. Paylaştıkça çoğalmanın en güzel örneği budur.

Fakat bizler arasına girip çalışmalarımızda etkin bir şekilde yer almanızı özellikle beklemekteyiz. Yoksa ihbar ettim , durum üzerimden kalktı , papaz benden çıktı Haytap'ın elinde kaldı rahatladım diye sakın düşünmeyin.

Istanbul içinde gördüğünüz trafik kazalı , kırıklı hayvanlar için 7/24 çalışan İBB yi 153 nolu numaradan arayıp bildirebilirsiniz Ancak sonuçta bu hayvanları alacak olan kişiler belediyenin memurları olduğu için de hayvanın durumunu takip etmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

2015 Aralık itibarıyla k

  • Krıklı yaralı hayvanlar için köpekler Sarıyer Kısırkaya'da

  • Kırıklı trafik kazası geçirmiş kediler Gaziosmanpaşa Cebeci'deki İBBte ait bakımevinde yapılmaktadır.
  • Tepeören 'de sadece tedavi ve aşılama

  • Aydınlı ve Hasdal'daki bakımevlerinde sadece kısırlaştırma

  • Fatihteki hizmet binasında ise tedavi ve aşılama hizmetleri yapılmaktadır.

Diğer şehirler için de bu hizmeti veren belediyeler vardır. Haytap bu belediyelerin de bu hizmetleri vermesi için onları zorlamaktadır. Şu an itibarıyla Samsun , Adana , Giresun , Bitlis , Diyarbakır , Tatvan , İzmir Karşıyaka , Istanbul Şişli ve Kadıkköy gibi bir çok yerde bu hizmetler belediye tarafından verilmektedir. Lütfen kendi beleidyelerinizin de bu hizmetleri vermesini sağlayın. Bakımevi kurmak sadece hayvanları toplama merkezine koyup , altlarına fayans döşeyip hapsetmek değildir. Mutlaka veteriner hizmetlerinin de tüm hayvanlar için de sağlanması gereken rehabilitasyon ve iyileştirme merkezleri olduğunu anımsatın.

11- Hayvanları öldürmesi nedeniyle Belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunabilir miyim ?

Öncelikle şunu bilinki belediye başkanlarının da milletvekilleri gibi dokunulmazlıkları vardır. İçişleri bakanlığı soruşturma izni vermediği sürece savcılıklar belediye başkanları hakkında dava açamazlar. Bugüne kadar da hayvan öldürdü diye herhangi bir belediye başkanı için soruşturma izni alamadık zaten. Ancak bir olasılık bunu yapan kişi belediye- nin görevlisi ise görevi ihmalden suç duyurusunda bulunabilir, belediye başkanı yerine bu kişi üzerinden ilerlyebilirsiniz. ki bu yöntemi daha çok tavsiye ediyoruz.

Ancak elinizdeki delillerin çok kuvvetli olması gerekir ki savcılık bu davayı açsın. Delil olmadan sadece inanışınız ya da ispatlayamayacağınız bir durum için savcılık suç duyurunuza takipsizlik kararı verir .

Yani dava açmaz.

12- Kötüniyetlilere karşı HAYTAP ismi koruma altına alınmış mıdır ?

HAYTAP ismi ve logosu için bir Türk Patent ve Marka Enstütüsüne marka başvurusu yapılmış olup , kötü niyetli girişimlere karşı isim , marka ve sembol olarak tescil işlemi gerçekleşmiştir. Sadece bu çatı fikrini benimseyen derneklerimiz ya da gerçek kişiler bu ismi ve sembolü kullanabileceklerdir. Uzun vadedeki hedefimiz tüm Türkiye’de hayvansever kavramının hayvan hakları koruyucuları şekline gelmesi ve bunun önderliğininde civarımızda bulunan bir çok irili ufaklı birbirine benzeyen isimler ya da oluşumlar yerine herkesi temsil eden ve kucaklayan devletin karşısına bir bütün olarak çıkan bir isim altında olmasıdır.


13- Haytap isminde ne kadar bu kadar ısrar ediyorsunuz ? Tek başıma da yapamam mı bu mücadeleyi ?


BU konuda çok şey yazılıp söylenebilir . Ancak bugüne kadarki tecrübelerimiz bireysel çabaların saman alevi gibi olduğunu , 100 metre koşucularının çok olduğu fakat maraton koşmaya çoğu kimsenin nefesinin yetmediği yönünde. Maraton koştuğunu iddia edenlerin de çoğu da doğru insan olduğunu sanınca ( ! ) sıkıntılar başgösteriyor.

Bununla ilgili olarak size üşenmezseniz dört önemli yazıyı okumanızı tavsiye ediyoruz.

Lütfen bu yazılara göz atın. Sorunuzun yanıtını fazlasıyla bulacaksınız :14-Yurt dışından sağlanacak destek bize fayda sağlamaz mı ?

Aslında bu soru yukarıdaki soru ile çok bağlantılı. Türkiye’de hayvan hakları hareketinin çok ciddi bir boyutta ele alınması ve derneklerin birbirleriyle hatta kendi içlerindeki iç çatışmadan kurtulup düzenli örgütlü bir hale gelmesi gerekiyor. Maalesef derneklerin zaman içinde bölünerek çoğalması kendi içlerinde daha başka derneklerin kurulmasına neden oluyor. Halbuki bu hareketi ve kamuoyunda ses getirme eylemini daha çok baltaladığı inancındayız. Ne kadar birlik içinde hareket edilirse o kadar yol katedilecek kamuoyundaki herkesle kavga eden "yanlış" hayvan sever imajı o derece hızla değişecektir.. Eğer bu imaj sorununu yenersek bundan sonraki aşamada zaten tüm canlarımız için destek de gelecektir. Kendi içinde bile anlaşamamış , bölünmüş , sevginin nasıl gösterileceği konusunda incir çekirdeğini bile doldurmayan konularda anlaşamayan bir çok kişiyi bırakın yurt dışını Türkiye’deki muhtarlar bile ciddiye almaz. Halbuki hareketin organize saygınlığı olan ciddiye alınan bir çatı altına alınması uzun vadeli hedeftir. Biz bunun için şu aşamada Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) olduğunu düşünüyoruz. Çünkü resmi olarak federasyon aşamasına henüz geçilmemiş olsa da Türkiye’deki bu federasyona hemen hemen her ilden dernek ve vakıf bir şekilde olması hedeflenerek ciddi ve saygın bir ses yükseltilmesi hedeftir. Dolayısıyla aslında uzun vadede beğenilse de beğenilmese de bilgisiz ama yetkili organların muhatap alacağı resmi bir federasyon çatısı altında sivil toplum örgütü burasının olması hedeflenmektedir. Bunun için çalışmalar halen devam etmektedir.

15- Medya bu vahşetin gündeme gelmesine neden yardımcı olmuyor ? Herkesin bildiği fotoğrafları neden yayınlamıyor ?

Aslında ko-medya bu konu ile ilgili olarak ciddi bir müşteri (!) potansiyyeli olduğunun yeni yeni farkına varıyor. Geçmiş yıllara göre hayvanlara ayırmış olduğu sayfalar yetersiz olsa bile arttığını gözlemliyoruz. Gelgelelim gazeteciler haber hazırlarken genelde diğer meslektaşları ile rakabet halinde olduğundan ve kendi ilginç haberlerinin editörleri tarafından kabul edilmesini sağlamak için haberlerinde daha çok ilginç olabilecek ya da pembe haber olabilecek nitelikteki güzel görüntülü haberleri koymayı tercih ediyorlar. Maalesef onlar da olaya bir ticari Pazar ve gazetenin bu ilgili sayfasının satışının artması olarak algılıyorlar. Web sayfamızda ya da fbook sayfamızda görmüş olduğunuz görüntüler konuya yabancı olanları şaşırtmasın Türkiye’de her gün meydana gelmesine rağmen hayvanların oy hakkı olmadığı , dilleri olmadığı için yer bulamamasına neden olduğunu düşünüyorum.Çünkü gazete editörleri gazetelerinde ‘insanlar sabah kahvaltı yaparken ben bu vahşi görüntüleri , haberleri gazeteme koyamam’ zihniyeti ile yaklaşıyorlar. Onun yerine İngiltere kraliçesinin köpeğinin günde 10 kg et yemesi ya da petshoptan yavru köpek almış bir sanatçının köpeği ile oynayıp kameralara gülümsemesi veyahut bir atın ya da ayının sirk cambazlığı yapmasını haber olarak değerlendirip mutfak kısmını asla göstermiyorlar. Çünkü onların geneli bile maalesef hayvanlar üstünden dolaylı da olsa para kazanıyorlar. İçlerinde bu işe gönül vermişler istisnalar yok mu ..? tabii ki de var..ama biz burada genel zihniyeti ve bakış açısını konuşuyoruz..

Biz bekleriz ki hayvana yapılmış eziyetlerden her gün bizlere o kadar çok şikayet geliyor ki bunu haber yapsınlar ve ertesi günlerde bu haberin devamını da sütunlarına taşısınlar..yani kedinin gözüne sülfirik asit döken adamın haberini verdikten sonra ertesi gün haberini tazele ve devletin ilgisiz ama her nasılsa yetkili makamının ne yaptığını sor...bunu haberleştir...okuyucu sayfayı çevirdikten sonra zaten bir daha dönüp o sayfaya bakmıyor..ama haberi sıcak tut sonunu getir..bir ay iki ay gerekiyorsa haberi takip et..belki failin yakalanmasında , ceza almasında , kamuoyu oluşturulmasında senin de gazeteci olarak , editör olarak sorumluluğun olacak..para ve rekabet dışında bunun manevi hazzını da tat...haberin takipçiliği yok lafın kısası. İşte burada medyanın komedya haline gelmesinin nedenlerini de görüyoruz belki..ya da gasteci ile gazeteci arasındaki farkı !

Ancak şuna emin olun internetteki web siteleri boyalı basından daha fazla takip ediliyor. Dolayısıyla bizler sansür yapmadan tüm gelen haberleri fotoğrafları ile beraber yayınlayıp , gazetecilerin yapamadığını yapmaya çalışıyor , sizlerden destek bekliyoruz.

16- Şikayet dilekçesi veriyorum ama devletin kurumları harekete geçmiyor ?

İlgili makamlara başvuruyu yapan arkadaşlar da şikayet dilekçesi veriyorum ama devletin kurumları harekete geçmiyor ? diye yakınıyor.

Dikkatinizi tekrar çekmek istediğimiz için önemli olan bu bölümü tekrar kaleme almaya karar verdim. Çünkü yanlış makamlara yanlış şekilde başvurular yapılıyor. Doğru yerlere doğru başvuru yapıldığında da İŞLER TAKİP EDİLMİYOR.. Dilekçe vermekle devletin memurunun kendiliğinden harekete geçileceği sanılıyor…en büyük yanlış da burada…

Dilekçe vererek ancak kendi ruhunuzu tatmin edebilir vicdanınızı rahatlatabiliyoruz. Halbuki önemli olan yılmadan bürokrasi ile mücadele etmektir ve olayı sıcak tutmaktır. Özellikle il çevre müdürlükleri , il tarım müdürlükleri ve gerektiğinde savcılığa verilen dilekçelerden sonra bunların akıbetleri doğru düzgün takip edilmemekte ya da çoğu zaman baştan savma bir dilekçe yazıldıktan sonra üzerinden de zaman geçmesi ile başvuru bile şikayet sahibi tarafından unutulmaktadır.

Aslında biraz girişkenlik ve soruşturma ile dilekçenizin akıbetini devamlı takip etmek elinizde olduğu gibi yazmış olduğunuz dilekçeyi nereye verirseniz ekinde ilgili mevzuatdan delillerinize kadar hepsini eklemeniz beklenir. Sizin devletten konumuzun hassasiyeti (!) icabı böyle bir çalışma yapmanız beklenir ki yetkili makamlar nezdinde başvurunuz ciddiye alınsın ve failler hakkında gerekirse soruşturma açılsın.

Hele tıkladım tıkırdadım denilen internet üzerindeki siteler sizi tamamen pasif duruma geçirir , eylem yapmanızı engeller niteliktedir. Fiili olarak el atmanız yazmanız devletin kurumlarını harekete geçirmeniz gerekir. Biz bu yolla başarı öyküleri elde ediyoruz. tıklayıp tıkırdayarak sanal imzalar toplayarak kimse bugüne kadar bir sorunu çözememiştir.

Haytap ile özdeşleşen şu kısa filme bakar mısınız lütfen ? Filmi izlerken kendinize de bir rol beğenin :

http://www.haytap.tv/index.php/videos/haytap/haytap-%E2%80%93-5199-nasil-degisecek
17- Savcılığa Örnek suç duyurusu başvuruları var mıdır ?

Lütfen web sitemizin hukuk bölümümüze bakınız.

18- Orman Su İşleri Müdürlüğüne de suç duyurusunda bulunabilir miyim ?

Yukarıda da açıkladığımız gibi ancak Sahipli hayvanlar için savcılığa ( sahibi eğer siz iseniz ) , sahipsiz hayvanlar için ise Orman Su İşleri müdürlüğüne ya da Kaymakamlıklara ihbarda bulunabilirsiniz. Ancak delillerinizi de muhakkak dilekçenize ekleyin. Yoksa ispatlanamamış bir şey için devlet mekanizmasını harekete geçirmek çok zordur.

19- Bulunduğum ilde kimlerle hayvan koruma görevlisi olarak beraberce çalışabilirim ?

Lütfen HAYTAP ‘a üye dernekler başlığı altındaki ilgili ili bulun oradaki kişilerle temasa geçin. Unutmayın çok gönüllüye ihtiyacımız var ve halen sayımız çok az. Burada amaç tektir o nedenle insanlar arasında yaşanan kimi menfi durumları tolere etmeniz ve hoşgörü göstermeniz hatta daha iyisini sizin yapmanız ve gönüllü olmayan bölgede ise sizin oradaki kişileri örgütleyip HAYTAP çatısı altında örgütlemeniz beklemekteyiz.

20-PETSHOPLARDAKİ YAŞANAN DRAM VE KÖTÜ MUAMELE İÇİN NE YAPABİLRİM ?

Petshoplardan sorumlu makam İl tarım müdürlüğüdür . ruhsatından denetimine kadar sorumlu tek yer burasıdır. Ancak buradaki makamlar çok yavaş ve hantal çalışıp görevlerini seri ve net olarak yerine getirmemektedirler. Hukuk sayfasındaki örnek dilekçelere bakıp benzer dilekçelerle sizler de bu kurumu şikayet ettiğiniz bu petshplar için devamlı dilekçeye boğunuz , bilgi edinme kanunu kapsamında denetimlerin ne zaman yapıldığını sorunuz. Sonuçta buraları kapattırmak ya da ruhsatlarını iptal ettirmek yetkisi il tarım müdürlüğünde olduğu için sessiz kalmak ya da lanet okumak yerine aynı yer üzerine on- yirmi dilekçe verildiğinde bir gün elbet harekete geçeceklerdir.

Hatta durumu daha da büyütüp noter vasıtasıyla bu petshoplarda bir tesbit yaptırıp sonradan il tarım müd'ne şikayette ve ihbarda bulunun. dilekçenizin sonucunu devamlı takip edin. Baskı kurun. Genelde verdikleri yanıt çok diplomatik , hata yaptıklarını kabul etmeyen her şeyin yolunda gittiğine dair şeklinde olacaktır , ancak bu sizi yıldırmasın. usulüne uygun çalışmayan , Petshop kapattıran çok arkadaşımız başarılı olmuştur. Maalesef bu işte rant ve kar hırsı çok yüksek olduğundan işi gücü deneyimi olmayan ya da basit bir kursla bu işi yapmak için sırada bekleyen çok kişi vardır. O nedenle etrafınızdaki herkesi petshop denilen yer yerine BARINAKlardan sahiplendirmeye özendirin. Hem paranız cebinizde kalır , hem orada yaşanan feci dramı etrafa göstermiş olursunuz , hem de terkedilen hayvanlardan bağışlanmak için insanoğlunun büyük bir günahını temizlemiş olursunuz !

Ayrıca , bu konu ile ilgili olarak HAYTAP'ın altında açılmış bulunan http://www.haytap.org/index.php/petshop-gercegi linke

ya da www.petshopgercegi.com adlı siteye dikkatli olarak göz atmanızı rica ederiz.

PETSHOP GERÇEĞİ ile televizyon programları için şu linklere de göz atın lütfen :

http://www.haytap.tv/index.php/videos/haytap/petshop-gercegi-celal-pir-haytap-ntv

 

http://www.haytap.tv/index.php/videos/haytap/petshop-gercegi-oprah-winfrey

 

 21- Ev hayvanlarımın tahliyesi için zabıta hayvanlarımı evin içinden tahliye edebilir mi ?

Mahkemeden şikayet edenin hayvanların tahliyesi için tahliye kararı alması gerekir. Zabıtanın yetkisinin sınırları bellidir. Sadece hijyen koşullarına uymama , temizlik kurallarına aykırılık nedeniyle idari para cezası keseiblir. (Ona dahi itiraz edilebiliyor mahkemelerde ) Pratikte insanlar mahkemeye gitmeyi masraflı ve külfetli bulduğundan hemen zabıtaya yöneliyorlar..zabıta da yanlış uygulama sonucu böyle bir uygulamasının olduğunu sanıyor..


Biraz diş gösterin…Türkiye'de maalesef böyle..hayvan sahipleri kendilerini genelde mazlum ve sinmiş olarak gördükleri için yapılan her türlü şeye boyun eğiyorlar..itiraz edin yasal haklarınızı bildiğinizi , akisi takdirde görev ihmalinden ve yetki aşımından savcılğıa vereceğinizi söyleyin.

Ayrıca haytap web sayfasının hukuk bölümünü detaylı olarak inceleyin

Bu konuda yakında tüm bu detayları anlatan bir kitap çıkacak..Orada tüm bunlara karşı bilgiler bulacaksınız.. ( biraz daha dayanın..kitap yayıncı aşamasında..:))

22- EV HAYVANLARININ TAHLİYESİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA BANA ÜCRETSİZ OLARAK HUKUKİ DANIŞMANLIK YAPABİLİR MİSİNİZ ? AVUKAT TAHSİS EDER MİSİNİZ ?

Avukatlık yasasına göre ücretsiz olarak hukuki danışmanlık yapmak ya da davalara girmek yasaktır. Bu sayfadaki bilgiler size genel bir bilgi edinmeniz için verilmektedir. O nedenle ücretsiz avukatlık ya da danışmanlık hizmeti yasal olarak mümkün değildir o nedenle öncelikle İhtilaf çok ciddi boyuta geldiğinde profesyonel bir avukatlık hizmeti almanız tavsiye edilir. Zaten hukuk bölümündeki konuyla ilgili dilekçeler sizi oldukça bilgi donanmı yapacaktır ki bunlar ücretsiz olarak paylaşılmaktadır.

Fakat etik olarak , kendi hayvanınızın iyiliği için almış olduğunuz bu bilgiler karşılığında sokak hayvanlarına , kimsesiz hayvanlara , barınaktaki fukaralara yardım etmenizi beklemekteyiz. Yani kendine bir şekilde ev bulmuş koruma altında bulunan hayvanların , bu bilgiler karşılığında kimsesiz gariban sokak hayvanlarına BURS vermesi gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle güç birliği federasyonuna bu bilgiler karşılığında yapacağınız en ufak bir yardım onların DA kurtulmasına yarayacaktır.

23 - HAYVAN( LAR)IMIN EVDEN TAHLİYESİ İLE İLGİLİ OLARAK BANA KARŞI DAVA AÇILIRSA YA DA BÖYLE BİR DURUM OLASILIĞI VARSA NE TAVSİYE EDERSİNİZ ?

23-1-
İlk apartman toplantısında çoğunluğu elde edip apartman yönetimi sözleşmesini 4/5 çoğunluğu sağlayarak değiştirmek.


23-2- Bunu sağlayamayacağınızı tahmin ediyorum o zaman onlar aleyhine kaçak yapılaşma davası açmak. Sığınağının olmaması , balkonların eve dahil edilmesi , kirişlerin kolonların kesilmesi , projeye aykırı her türlü davranış ( projenin orjinali bağlı bulunduğunuz imar müdürlüğünden bulabilirsiniz ) , yangın merdiveninin olmaması gibi…yani koza karı koz…onlar sizin aleyhinize olan hüküm değiştirmezlerse siz de bu davayla onlara karı bu davayı koz olarak tutacaksınız.

23-3- Diğer bir yol…dava açarlarsa 5199 sayılı hayvanları koruma yasasının ilgili maddelerinde bakıma muhtaç ev hayvanlarının sokağa atılamayacağına dair madde var…bu maddeyi kullanmak..yani hayvanınızı sokağa atarsanız cezası var…mahkemede bunu savunacaksınız…çünkü bu yasa evde hayvan beslemeyin demiyor…

23-4- Ayrıca Türkiye’nin 2003 yılında imza attı uluslararası ev hayvanlarına dair bir sözleşme var…bundan kimsenin haberi yok…özellikle avukatların ve hakimlerin…bunu da mevzuat bölümümüzde bulabilirsiniz..bu sözleşmeye göre Türkiye zaten ev hayvanlarının kapıya konulamayacağını cumhurbaşkanının başbakanın imzası ile dahi kabul etmiş durumda..bu yasa da resmi gazetede yayınlandı….uluslararası sözleşmeler anayasa 90/sona göre kanun hükmünde..bunu da mahkemede savunacaksınız…

23-5- Ayrıca aşağıdaki linkten bu konuyla ilgili tüm detaylı bilgileri , bilimsel makaleleri de sunuyoruz.
23-6 Son olarak elimizde emsal olabilecek alınmş mahkeme kararları ve bilirkişi raporları var..bunları da hukuk bölümünde yayınlıyoruz. Bu kararlar Yargıtay tarafından da onanmış durumda.
Ayrıca haytap hukuk danışmanı Av Şenpolat'ın katılmış olduğu tv programını da izlemenizi tavsiye ederiz. Size birçok fikir verecektir.
Özel not : 25. soruda işlenen sorunun yanıtı sadece sizin ev hayvanınıza ilişkindir. Yani sokaktaki hayvanlara bir faydası yoktur. Evde yaşayan bakımlı rahat havyanlarınız eğer bu madde sayesinde bir nebze fayda gördüyse , Robin Hoodluk yapıp zengin hayvandan , sokaktaki hayvana bağış olabilecek şekilde yardım yapmayı lütfen unutmayın. Burada bulacağınız bilgilerin çoğunu almak için zaten hukuk kitapları devirmek zorunda kalacaktınız belki ciddi paralar ödeyecektiniz. işte bizler bu almış olduğunuz hizmeti , sokak hayvanlarına bir şekilde yönlendirmenizi rica ediyoruz. Unutmayın bizler hayvanseçer değiliz.

38- Su kapları koyuyorum diye ya da hayvan besliyroum diye hakarete ve tacize uğradım ne yapabilirim ?

Başkalarının mülkiyet hakkına ve komşuluk hukukuna aykırı davranmamak kaydı ile sokakta hayvan beslemek suç değildir. Ancak bunu yaparken mutlaka çevrenizdeki insanların yaşam hakkına , temizlik , hijyen kurallarına uymanız gerekir. genelde sorun bazı hayvanseverlerin , ızrar edici bir biçimde ortalığı kenidlerine göre temiz ama objektif kurallara göre kirli bırakmasından , diğer insanların ortak alanlarında hijyen kurallarına uymamasından kaynaklanmaktadır. Bütün bunlara rağmen siz belli kişiler tarafından eğer tacize uğrayıp hakarete maruz kaldı iseniz dorğudan polise başvurup ( hatta olayın içine hiç kedi köpek besleme) kısmını karıştırmadan , yapılan hakaretleri , iftiraları mümkünse şahit isimleri ile anlatmanız gerekir. eğer darp olayı varsa muhakkak devlet hastanesinden rapor alıp yine polise şikayet edeiblir raporu da ekli olarak sunabilirsiniz. Bundan sonra savcılık büyük olasılık bu kişiler hakkında dava açacaktır. Dikkat etmeniz gerekirken , hayvanların hakkını korurken , hayvanları sevmeyen insanların da hakkına uymanız gerektiğidir. Aksi takdirde haklı iken haksız duruma düşersiniz.


24- Ya Hakareti Bir Başka Hayvanseverden Alırsam ? Yardımcı olur musunuz ?

Maalesef hayvan severler arasında çok yaygın olan bir durumla karşılaşmışsınız. Haytap fiili olarak böyle bir konuda hukuki destek vermemektedir. Hayvansever olmak bir başkasına insanlık onuruna ve haysiyetine hakaret ya da iftira hakkı vermez. Hayvanseverler çok fazla hayvana baktıklarından kendilerini GODCOMPLEX hastalığına tutulduklarının farkına varmazlar. Kendilerini tanrı gibi görüp en ufak fikir ayırımında bir başka hayvansevere özellikle internet üzerinden saldırmayı alışkanlık haline getirenleri yoğunluktadır.

Size yol göstermesi açısından bu konuda alınmış kimi karalara bakmanız açısından bu kararlara bakmanızı tavsiye ediyoruz. Şu kararı dikkatli okuyun (tıklayın).

Lütfen burayı da tıklayın.

 

Diğer bir karar için buraya tıklayın


Maalesef basın yansıması bu aşamalara kadar geliyor ( tıklayın )


Yapacağınız en önemli iş savcılığa TCK md 125/1 ihlali dolayısıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmaktır.


24A- Sokakta Hayvan Beslemesi Yapıyorum Bana hakaret ettiler ?


24B -Nasıl Dava Açabilirim?

Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamında yapılan Hukuki Yardım sitesi "Dava Açmak" Broşürü için tıklayınız

24V-Bir olaya Tanık oldum nasıl bir yol izlemeliyim?

Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamında yapılan Hukuki Yardım sitesi "Tanık mısınız?" Broşürü için tıklayınız

25- TASMASIZ GEZDİRİLEN HAYVANIN başkasına vereceği zararla ilgili . yasal düzenlemeler
nedir ?

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması:

MADDE 177.
- (1) Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Aslında burada şöyle düşünmek daha doğru olur. Köpeğiniz tasmalı da olsa tasmasız da olsa bir üçüncü şahsa zarar verdiğinde sizin kedi - köpek – at – eşek vs sahibi olarak sorumluluğunuz vardır. Çünkü siz gerekli özeni göstermemiş ve , gerekli tedbiri almamışsınızdır. Herkesten de hayvan sevmesini bekleyemezsiniz. Öte yandan , hayvan doğası gereği devamlı açık havada gezmek ister. Koşmak ister. Siz onu tasmalı da gezdirseniz aylarca hatta yıllarca bir kulübede hareket etmeden tutup daha sonra canınız sıkılınca gezdirmeye kalktığınızda ondan normal olarak toplum içinde davranmasını bekleyemezsiniz. Sizin üşengeçliğinizi , marka duygunuzun sorumluluğunu ona atamazsınız.

yine bu soruyla ilintili olarak köpeğimin bir başka sahipli köpek tarafından öldürülmesi nedeniyle çıkabilecek cezanın ne olacağını merak edebilirsiniz. Savcılığa yapacağınız suç duyurusu sonucunda davaya bakacak olan asliye ceza mahkemesi hayvanın sahibine 2500 TL civarında adli para cezası verebilecektir. Bu suç nedeniyle kişinin sabıkasına işlenecektir. Ayrıca hukuk mahkemelerinde maddi ve manevi tazminat davaları da açabilirsiniz. Maddi tazminat davası köpeğinizin değeri , yaptıysanız veterinerlik ilaç vs gibi faturalı masraflarınızı teminat altına alacaktır.

26- Yasalarımızda tasmasız köpek gezdirmekle ilgili bir yaptırım bulunuyor mu?

2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı hayvanları koruma yasamıza göre bütün hayvanlar eşit doğar ve bu kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına ve insanlar tarafından işkence , eziyet ve kötü muamele görmeme hakkına sahiptir.
Ancak hayvanların bu hakkı var diye onları özgür ortamlarından kent ortamına soktuğunuzda toplu yaşam kurallarına uyacak bir şekilde davranmamazlık yapmasını “sahibinden” bekleyemezsiniz. Hiç kimse tüm kent hayatının gerektirdiği kurallara uymaktan kaçınamaz.

Pratik hayatta maalesef çok sık bir şekilde gördüğümüz üzere insanlar özellikle kent ortamında yaşaması mahzurlu kimi köpek türlerini örneğin kangal , St Bernard , kurt , rotweıller hatta yasak olmasına rağmen pıttbul gibi köpek cinslerini kendi aciz , bastırılmış kişilikleri ile bütünleştirip onların gücüyle bir anda daha fazla güç sahibi oldukları kanıtlamak için sahip olmaktadırlar. Yani kurt köpeğini sokağa çıkarttıklarında , hele tasma da takmayıp başka hayvanları ya da insanları korkutmak , böbürlenmek , güç gösterisi yapmak , sırf bu amaç için sokağa çıkartmakla bir aslına olmayan bir güç egosuna sahip olmaktadırlar. İşte bu bilinçsiz hayvansahiplerinin cezasını kimi zaman tüm toplum ve hatta “tüm canlar” çekmektedir.

Bunun, kimi zaman toplumda markalı elbise alıp gezinmek ya da güçlü bir araba alıp caddeye çıkmaktan hiçbir farkı yoktur. Fiziksel olarak çok küçük boyutlu hayvanlara ( kedilere , ya da küçük köpeklere ) tasma takmıyorsun diye ceza kesmek de mümkün değildir. Ancak yapı itibarıyla büyük olan tüm hayvanların ileride bir üçüncü şahsa zarar vermesi durumunda sahibinin sorumluluğu gerekli tedbiri almadığından , gerekli özeni göstermediğinden dolayı mahkemece tazminata mahkum edilebilir , verilecek tazminat oranının hesabında dikkate alınabilir. Çünkü hayvan beslemek , bir “can”ın en azından 20 yıl yani bir ömür sorumluluğunu üstlenmektir. Hayvan sahibi olmak çok kolaydır ama cana sahip olmak , “can” sevmek o kadar kolay değildir . Zaten bazıları sadece kendi hayvanlarını , bazıları ise tüm canları severler. O’nu gençken , kuvvetliyken alıp sonra canı sıkılınca , modası geçince sokağa terketmek bile hem 5199 sayılı yasaya göre , hem de tanrı katında vicdanen suçtur aslında – ki sokak hayvanları artık dikkat ederseniz cins sokak hayvanları olma yolunda maalesef ilerlemektedir

27 – Hayvan sahibinin bu durumda sorumluğu nedir ?

Hayvan sahibinin sorumlulukların başında hayvanın tasmayla gezdirilmesinden tutun da hayvanın aşı karnelerinin düzenli olarak tutulmasına , hayvanların toplumun genel kullanım alanında dışkısını yapmamasına kadar çok geniş sorumluluğu kapsar. Medeni kanunumuz , herkesin haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken kendisinden beklenen dürüstlük kurallarına uymasını bekler. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz demektedir. Ya da siz sadece bir hayvana sahipsiniz diye insanların komşuluk hukukuna aykırı hareket etme hakkınız olamaz. Yani , özgürlüğünüzü kullanırken diğer insanların haklarına müdahele edemezsiniz . Öte yandan hayvan sevmeyen insanlar da kalkıp kent de sen niye hayvan besliyorsun , da diyip bu kuralın arkasından dolanamaz , hayvan sahiplerini bu cümleyi kullanarak ızrar etmemesi gerekir. Husumetli olduğu komşusunu sırf tasmalı ya da tasmasız hayvan besliyor diye intikamını hayvan sahibinden ya da hayvandan alamaz. bu bir denge meselesidir.

28- Köpeğimiz tasmasız bir köpeğin saldırısına uğrarsa, biz tasmasız bir köpek tarafından zarar görürsek , hukuki olarak yapabileceğimiz şeyler var mı?

Onu hem asosyalleştirip toplumdan uzaklaştırıyorsunuz , insanlarla , ağaçlarla , arabalarla , toprakla haşır neşir olmasını engelliyorsunuz arkasından da hava atmak istediğinizde , dışarı çıkarttığınızda hayvan fevrileştiğinde hayvanı tasması olmasına rağmen suçluyorsunuz. Bu kesinlikle hayvanın suçu değildir. Dağlarda yaşaması gerekli kocaman bir kangalın , kurt köpeğinin psikolojisini bir hücre gibi kulübeye kapatarak bozduktan sonra ondan size bile iyi davranmasını beklememelisiniz. Böyle bir durumda zarar gören taraf tabii ki tüm maddi zararlarını hayvan sahibinden karşılayabilecektir.

Hayvan sahibinin ise kendisini kandırmak adına “ bu havyan zaten deli –çılgın “ diye hayvanı suçlaması ve onu uyutmaya kalkması ise olayın tamamen daha büyük bir trajedesidir. Hayvan sahibi asla sorumluluğu kendinde aramak istemediği için , kendini kandırmak istedği için dili olmayan , derdini anlatamayan hayvanı suçlamaktadır. 5m2 kulübe içinde yıllarca ömür geçiren bir Kangaldan , Dalmaçyalıdan , Golden Retriever’dan , St Bernard’tan nasıl birden bire sosyal olmasını bekleyebilirsiniz ki ? Hangi tasma bu psikoloji içinde yaşayan hayvanların toplum içinde uyum olmasını sağlar ?

Bu hayvan elbette insana da saldıracaktır , kendisinden daha güçsüz durumda olduğunu hissetiği başka bir masum hayvana da . Hele ki sahibi bu köpeği bir de şiddetle , kırbaçla , kamçıyla sadist duygularını tatmin ederek eğitmişse. Hayvanlar tabii ki de bu durumda sokakta aniden ona benzettiği kırbacı da , bastonu da , çantayı da , paltoyu da gördüğünde hemen karşı atağa kalkacaktır. Sadece sahibinden daha fazla eziyet görmemek ve ona olan sadakatini kanıtlamak için.
29-Kanunda düzenlenen Yerel Hayvan Koruma Gorevlisi Nedir?

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi kavramı, hem 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda hem de bu kanunun Uygulama Yönetmeliğinde yer almaktadır.

Özellikle kedi köpek gibi sahipsiz hayvanların, kendi mekanlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen GÖNÜLLÜ KİŞİDİR.

Hayvan Koruma Görevlisi olabilmek için; aşağıda sayılacak evraklarlar, İl Hayvan Koruma Kurulu’na sunulmak üzere İl Çevre Orman Müdürlüğü’ne başvurmak gerekir.

 

Gerekli evraklar:

 

1- Kendi öz geçmişinizi de içeren (özellikle hayvanlarla ilgili bir dernek, vakıf ya da örgütte görev alındıysa, belirtilmeli) başvuru dilekçesi,

2- İkametgah Senedi

3- T.C. Kimlik Numarası

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5- 2 Adet Resim

 

Yapılan başvuru, İl Hayvan Koruma Kurulu tarafından kabul edildiğinde, ilgili yerel Belediyeye başvuru gönderilip 1 günlük eğitim maksatlı seminer açması için yazı yazılır. Yerel Belediyeler, belirli bir sayıya ulaşan başvuranlara, bu semineri açmakla mükellefler. Bu seminerden 1 hafta 10 gün sonra, Koruma Görevlisi Kartını almak mümkün.

Kart, 1 yıllığına verilir. Yıl hitamında, faydalı hizmetlerde bulunmuş olanların görev süresi uzatılır.

Yerel hayvan koruma görevlileri;

 

a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlamakla,

b) Bölgelerindeki lokanta, işyeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirmekle,

c) Görevleri kapsamında tespit ettikleri olumsuzlukları il müdürlüğüne bildirmekle,

ç) Bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Aralık ayı içerisinde bir rapor halinde il müdürlüğüne vermekle,

d) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları koruma amacına yönelik olarak geçici bakımevi yararına sosyal etkinlikler düzenlenmesine yardım etmekle,

e) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ile ilgili konularda halkı aydınlatmak amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınların çıkarılmasında yerel yönetimlere yardımcı olmakla görevli ve sorumludur.

 

30- Başbakanlığa yazı yazmak istiyorum - email atmak istiyorum ..Ne yapmam gerekir ?

Belediyeler ve VALİLİK 'lere yazmış olduğunuz yazıları aynı zamanda lütfen bütün sorunlarınızı BİMERE de cc yapın, ayrıca direkt olarak 150 yi arayın.

Üst mercilere yapılan şikayetler, alt kademe tarafından daha çok dikkate alınır, SÜMEN ALTI EDİLMEZ.

Daha detaylı bilgi için lütfen hukuk bölümümüzü de ziyaret edin..aşağıdaki linki tıklayın :

http://www.haytap.org/index.php/20070528123/idari-makamlara-yazilan-dilekce-ornekleri/bilgi-edinme-degerlendirme-kurulu-karari


31- ABD'ye uçakla kedimi ya da köpeğimi götürmek istiyorum ? Problem çıkar mı ?

Amerika`da avrupa ülkelerinin çoğunun aksine karantina yok ve THY direkt ucacagi icin de sorun olmaz, kedinizi kafese koyup kabinin iceine alabiliyorsunuz .

Ama , avrupa baglantili ucus olursa...o zaman sorun cok..Kedinin asi karnesi ile Tarim Il Mudurlugune gidecek ve mense-i sahadetname almanız lazım..1 saatlik is yani..eğer söz konusu olan köpekse yine 5kg ya kadar kabin içine alıyorlar..5kgnun üstü maalesef riskli bir bölüm olan kargodur.

İngiltere bu konuda çok sıkıdır. tüm hayvanlarınız altı ay boyunca karantina denilen çiftliklere alınır buralarda gidip görebilirsiniz , besleyebilirsiniz fakat bu altı ay süresi için de sizden ücret alırlar. Daha sonra bu hayvanın pasaportu olur ve artık o bir ingiliz vatandaşı gibidir !

Hollanda 'ya ise örneğin 3 kedi ya da köpekten fazlası ile girişinize izin verilmez.

Telefon acip rezervasyon yaptirmak şart . Kafesiyle birlikte 5 kilo olacak derler ama azcik fazla da ciksa sorun olmaz. Rezervasyon sart cunku kabine 1 hayvandan fazla hayvan almiyorlar.

32- Sahipli bir hayvana gerekli bakım yapılmıyor , sahibi tarafından kötü davranılıyor ne yapmam gerekir ?

Sahipli bir hayvanı kişiye ait ev, bahçe, dükkan gibi yerden siz bizzat alırsanız suçlu durumuna düşersiniz.
5199 sayılı HKK'nu yönetmeliği ilgili maddelerince İl Çevre ve Orman Md.lüğü ile birlikte denetlemeye giderseniz ,şartların kötülüğünü tespit eder ve Müdürlük tutanakla el koyar ve size veya bakımevi yetkililerine tutanakla verir. Sahibine de idari para cezası keser. Eğer mekanda kimse yoksa ve hayvanın hemen alınması gereken bir durum varsa polis ile alınır. Eskişehir'de bu şekilde bir çok hayvanı sahibinden aldık..

Hayvan hakları ihlali tutanağı

MADDE 49 – (1) Bakanlık veya mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanlarınca yapılan denetim sonucunda; 5199 sayılı Kanunda belirtilen fiillere aykırılık tespit edilmesi durumunda, Ek-8 deki Hayvan Hakları İhlali Tutanağı düzenlenir.


El koyma

MADDE 50 – (1) Denetim sonunda; 5199 sayılı Kanuna aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal ettiği ya da onlara ağrı, acı veya zarar verdiği denetim elemanlarınca tespit edilen kişilerin hayvanlarına, denetime ve idarî para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından el konulur. Denetime ve idarî para cezası vermeye yetkili makam veya merci, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak söz konusu hayvanların yeniden sahiplendirilmesini ya da koruma altına alınmasını sağlar.

Bu konuda ayrıca aşağıdaki linke de bakınız

http://www.haytap.org/index.php/hukuk/kendi-hayvanina-eziyet-hakkinda-ihbar-dilekce

 

33- Bir hayvana tıbbi müdahele yapan kişi hayvana yapmış olduğu bu davranışı için nereye başvurmak gerekir ? Ne yapılması gerekir ?

 


Eğer veteriner olmadığı halde hayvana kötü muamele yapan kişi bu hareketi ile hayvana zarar veriyorsa ya da vermişse 6343 sayılı Kanun'un 68. maddesi kapsamında (6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası) savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekiyor. Eğer bu eylemi yapan kişi veteriner hekimse hemen o bölgedeki veteriner hekimler odasına elinizdeki delillerle başvurmanız ve oradan alacağınız kararı da emsal olarak kullanmak üzere savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekmektedir.33A- Veteriner hekimin hayvanıma yaptığı hata için ne yapabilirim ?


Öncelikle veteriner hekimler odasına başvuru yapabilir daha sonra şartları varsa dava açabilirsiniz


Lütfen buraya tıklayın : http://www.haytap.org/index.php/201005262683/yargi-kararlari-ve-basvurular/veteriner-kedi-icin-tazminata-mahkum-olduayrıca buradaki  televizyon programını da izleyin : (tıklayın)


 

 

34- Petshop mağduruyum ne yapmam gerekir ?

 

Petshopların açılması ve ruhsat verilmesi Tarım bakanlığın uhdesinde olup , denetimler ise orman ve ve su işleri bakanlığı ya da bağlı müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.


Ayrıca Istanbul gibi bakanlık görevlisinin az olduğu yerlerde orman su işleri müdürlükleri bu yükün altından kalkamayacaklarından görevlerinin buna ilişkin bölümünü belediyelerin veteriner işleri müdürlüklerine devretmişlerdir.


Dolayısıyla şikayet dilekçesi yazarken delilleriniz , ( tanıklar , gazete küpürleri , fotoğraflar , faturasızlık , yanlış fiş vs gibi ) her türlü evrakı öncelikle belediye veteriner işleri müdürlüğüne aynı zamanda Orman su işleri müdürlüğüne de yollayın. Mutlaka takip numarası alıp evrakınızın akıbetini takip edin.


Lütfen aşağıdaki link de ayrıca tıklayın :


http://www.haytap.org/index.php/basvuru-makami/petshop-magduruyum-ne-yapmam-gerekir


 35- Bir hayvanın borçtan dolayı haczi mümkün müdür ?


2004 Syl. İİK. m. 82/1-4. bend, "Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları..."


m.82/5. bend, "Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları"


m.82/1-7. fıkra,2. cümle, "Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları",


m.82/2. fıkra, son cümle, yukarıda "... 4, 5, 7 ve ... numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır."


"YAVRULU HAYVANLARIN HACZİ" başlığı altında düzenlenmiş olan, m. 83/b, "Hayvan hacizlerinde, anaları tarafından beslenme ve bakılmaya muhtaç olan yavrular analarından ayrı haczedilemiyecekleri gibi bunların anaları da yavrularından ayrı haczedilemezler."


Diğer yandan, 5199 Syl. HKK. m. 5/6. fıkra, "Ticari amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler." denilmektedir.

Her iki yasanın hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, eşek ev ve süs hayvanı olmadığından yük, binek ve arazi hayvanı ve belirli bir ticari değer biçilebilir hayvanlardan kabul edildiğinden, doğrudan doğruya haczedilemezlik engeli bulunmamakta, ancak İİK. hükümleri kapsamındaki istisna durumlar var ise haczedilemezlik ileri sürülebilmektedir. Yani eşeğin haczi, 5199 sayılı Kanunun m. 5 kapsamı dışında kalmakta, İİK m. 82, 83/b maddelerindeki istisna koşulları da yok ise, haciz mümkün olmaktadır.


İnek ya da diğer büyük ya da küçük baş hayvanlar ile kanatlı kesim hayvanları da buna dahildir.

Fakat bunun değiştirilebilmesi için uğraş vermemiz gerekmekte.
Nasıl ki emeklilerin emekli maaşı SGK Kanunu ile haczedilemez hale dönüştürüldü ise, sahibinin herhangi bir borcundan dolayı, hayvanların da haczedilebilirliği tamamen ortadan kaldırılmalıdır.


36-Yaralı Hayvan Gördüğümde Ne Yapmalıyım?


Yaralı bir hayvan gördüğünüzde kesinlikle tek başınıza müdehale etmeyin... Kedi yada köpek hangi hayvan olursa olsun yaralı iken saldırgan olabilir. Bu gibi durumlarda eğer tek başınıza müdehale edebileceğiniz bir halde ise alabilirsiniz. Aksi bir durumda profesyonel bir yardım istemeniz gerekmektedir. Eğer maddi durumunuz el vermiyor ise size en yakın belediyenin veteriner işleri müdürlüğünden yardım istemelisiniz. Bir diğer seçenek ise masrafları üstlenmek şartı ile sokak hayvanı olduğunu belirterek dostumuzu size en yakın veterinere götürebilirsiniz. Ancak şunu unutmayın HAYTAP'ın her yaralı hayvanının tedavisini karşılamak için bütçesi YOKTUR. Çünkü gönüllülerimizin bağış oranı çok düşüktür. Her bir yaralı hayvanın maliyeti tahminlerinizin çok üstündedir.


Gönüllerimizden on lira düzenli bağışın bile zor geldiği bir ortamda , ve herkesin ben zaten kapımın önündeki hayvana bakıyorum anlayışı daha yaygın olduğundan , gönlümüz tüm hayvanların masrarlfarını karşılamak ister ama takdir edersiniz ki bu mümkün değil. Bu yüzden biz asıl olarak devletin ilgili birimlerine ambulans alımından , veterinerlik hizmetlerini 7/24 sağlamasına kadar baskı yaparak sağlamaya çalışıyoruz.

37- Evcil Hayvan Sahibi Olmak İstiyorsanız Ne yapabilirsiniz ?

Sorumluluğunu almayı düşündüğünüz evcil hayvan türüyle ilgili bilgi edinin. Bu seçiminiz doğrultusunda hayatınızda bazı değişiklikler yapmanız gerekebileceğini unutmayın. Türe özgü bakım şartlarını , ona mümkün olduğu kadar kaliteli yaşam şartları sağlama gerekliliğiniz olduğunu bilin


Hevesiniz geçtiğinde onu bir kenara atamazsınız , sorumluluğunuz altındaki evcil hayvanınızın yaşam standartlarının -çok özel durumlar dışında - sürekliliğini sağlamalısınız. Onun kaliteli bir hayat sürmesinden ve sağlığından sorumlusunuz.

İlk alım masraflarının dışında beslenme, sağlık harcamaları gibi rutin giderlerinin olacağını unutmayınız.

Unutmayın petshoptaki marka hayvanla , sokaktaki hayvan arasında hiçbir fark yoktur. Biz hayvan sahiplendirme yapmıyoruz. o yüzden bu konuyla ilgili taleplerinizi bize yönlendirmeyin. Böyle bir hizmetimiz yok. Arkadaşlarımız ellerindeki hayvanları ancak ve Türkiye koşullarında herkesin yavru ve cins hayvan aradığını düşünecek olursanız zaten çok zorlanıyorlar. Lütfen sahiplendirme ile ilgili olarak gördüğünüz her hayvanı buradan alın sahiplendirin diye ricacı olmayın. Bir şekilde bu kutsal görevi zor olmakla beraber kendiniz yapmaya çalışın.

 

39- Evde Baktığım Hayvanları Komşum Belediyeye Şikayet Ettiğinde Ne Yapmam Gerekir ?

Lütfen aşağıdaki yazıya bir göz atın. Olayın ruhunu da anlamaya çalışın.
40- Televizyonlarda yapmış olduğunuz bu çalışmaları duyurmak için kullanmayı düşünmüyor musunuz ?

Bu konu ile ilgili olarak yıllardır görsel ve yazılı basında sesimizi duyuruyoruz ve onlarca televizyon ve radyo programına katıldık. bu programların hem kalıcı olması hem de temsilcilerimizin eğitilmesi için katıldığımız yayınları www.haytap.tv adresinden yayınlıyoruz. sizlerin de ara ara bu programları izlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü burada sormuş olduğunuz soruların yanıtını oradan da bulabilirsiniz. Unutmayın bilgi iktidardır. Muhatap olduğunuz kişilerin sizin bilgili ve donanımlı olduğunu hissettirmeniz gerekmektedir. Haytap web sitesi de zaten eğitim amaçlı düzenlenmiş olup bu konuda mücadele edecek insanlar için devamlıı yenilenen bir ansiklopedi gibi olması hedeflenmiştir.

41- Bakımevlerine lokantaların yemek artığı ya da mama yardımı yapmak için size başvurabilir miyim ?

Özellikle büyükşehirlerde hayvan bakımevlerine lokantaların yemek artığı vermesi kısmında hiçbir sorun yoktur. Yani bu konuda bir çok gönüllü esnaf vardır. Ancak asıl sorun bu yemeklerin nakliyesi konusunda yaşanmaktadır. Yani bunları düzenli olarak hergün alabilecek araç yoksa esnafın yemek artıklarını vermesi maalesef bir işe yaramamaktadır. Küçük şehirlerde ise tam tersine nakliyat sorunu değil , büyük işletmeler olmadığı için çıkan yemek artığı bulamama sorunu vardır. Haytap 'ın ise bütçesi sınırlı olduğu için bununla ilgili çalıştırabileceği bir arabası , personeli , yakıt masrafı gibi olanakları yoktur.

Lütfen bizlere yollayacağınız teklifleri bu kıstasları değerlendirerek yönlendiriniz. Ancak Anadolu'daki küçük şehirlerde ise nakliyat sorunumuzu bir şekilde gönüllülerimiz ya da belediyelerin araçları ile mesafeler kısa olduğu için çözebiliyoruz. Ki onların büyük kentlerden daha fazla yemeğe ihtiyacı var. Ancak Anadolu ve Trakya gibi yerlerde ise yemek artığı fazlaca çıkmamaktadır. Biz öncelikle başvurunuz Anadolu'daki kasaba ya da kentler olurda daha çok tercih ediyoruz.

Bu arada şu şekilde yaptığımız projeleri birlikte yapabilirsek , nakliyatı ve organizasyonu büyük kentlerde sizler üstlenebilirseniz , sizin sosyal sorumluluk katkınızı daha fazla olarak duyurabiliriz. Lütfen şu linki detaylı inceleyin.

http://www.haytap.org/index.php/201609155776/yazili-basin/hayvanlara-2-ton-yemek-topluyor

http://www.haytap.org/index.php/diger-kurumlar-ve-haytap-ortak-calismalari/sheraton-cesme-hotel-haytap-isbirligi-ile-artan-yemekler-sokak-hayvanlarina-gidiyor
42- Mahellemdeki Köpekler Belediye Tarafından Toplandığında nasıl bir yol izlemeliyim ?

Lütfen web sitemizdeki Hukuk linkimizin altındaki dilekçe örneklerimizden aşağıdaki linke bakın. Gerekli yazışma formatı her zamanki gibi orada.

 


http://www.haytap.org/index.php/201110033589/idari-makamlara-yazilan-dilekce-ornekleri/kopek-toplama-halinde-dilekce-ornegi


43- HAYTAP bu kadar büyük projeleri , web sitesinin , Haytap Evi ve Haytap Arabası, tasarımlar , filmler , eğitim çalışmaları , broşürlerin basımı gibi giderlerin finansmanı nereden ve nasıl sağlamaktadır ?

Haytap'ın temel gelir kaynakları aşağıdakilerdir. Bunun dışında devletten ya da belediyelerden almış olduğu özel bir yardım yoktur. Bütçesine gelen gelir arttığı zaman makul ölcüde üye derneklerine karşılıksız olarak dağıtmaktadır. Ulusal çapta ve örgütlenerek çalışıldığı için giderleri karşılayabilmek için durmadan yeni kaynak üretme arayışları üzerine halen çalışılmaktadır.

GELİRLERİMİZ :

a) Bağışlar

b) Temsilci ve üye dernek aidatları

c) www.haytapshop.com

d) www.sosrooms.com

e) Standlarda ve fuarlarda iktisadi işletmemiz üzerinden satılan Haytap ürünleri


HAYTAP SHOP İLE İLGİLİ SORULAR

44- HAYTAP SHOP 'da bu kadar ürününüz var , neden bu ürünleri sokak hayvanlarına , bakımevlerine ücretsiz dağıtmıyorsunuz ?

Haytapshop web sitesinde gördüğünüz ürünler HAYTAP ın malı değildir. Arada aracı olan lojistik destek veren başka bir şirket bu malların sahibidir. Tüm kargolama , ürün fiyatlandırması ya da benzeri altyapı çalışmasını bu üçüncü şirket yapmaktadır. Dolayısıyla bizim o ürünleri satın alıp dağıtmamız mümkün değildir. Sizler haytapshop.com üzerinden alışveriş yaptığınızda ya da yaptırdığınızda , bu şirketle yapılan özel anlaşma gereği HAYTAP a komisyon ödemesi yapılmaktadır.

45- Haytapshop ile ilgili sorularımızı nereye iletebiliriz ?

Shop ve federasyon iki farklı yerdir. Merkezleri dahi çok farklı yerdedir. Shopun telefonlarına ve iletişim bilgilerine kendi web siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Oradaki arkadaşlara hayvan hakları ile ilgili sorular ve sorunlarınızı lütfen iletmeyin. Bilgileri dahilinde sizlere çok fazla yardımcı olamazlar. Bunun için HAYAP web sayfamızı ilgili konu ile ilgili olarak kullanmanızı tavsiye ederiz. Haytap o kadar çok aranmaktadırki telefonlara bakılmamasını anlayışla karşılanmasını rica ediyoruz. Maalesef her konuşan hayvansever saatlerce konuşmak istiyor. Oysa sorunların çözümünü azıcık web sitemize kurcalayarak bulabilirsiniz.

Shop ile ilgili soruları da federasyona iletmeyin , federasyonda gönüllü olarak bulunan kişiler de size yardımcı olmaları mümkün değil. Shop ile ilgili sorunları 0212 876 39 11 nolu telefona bildirebilirsiniz.

 

46- HAYTAPSHOP satışlarından elde edilen kârın HAYTAP a ve sokak hayvanlarına kalacağını nereden bileceğim ? Para doğru yerde kullanılıyor mu ?

Federasyonumuz valiliğin denetimindedir. Tüm harcamalar kontrol edilmektedir. Yapılan harcamaları da zaman zaman web sitemizde fotoğraf ve faturaları ile yayınlıyoruz. Kontrol etmek için buradaki arkadaşlarla gönüllülerle de konuşabilir , teyit edebilirsiniz. Yardım almak için HAYTAP üyesi olmak şart değil ancak önceliği genelde federasyon üyelerine ve temsilcilerine doğru yapıyoruz. Çünkü bağış vererek , çalışmalarımızı yaygınlaştırarak , makro çalışmalara katılarak öncelikle onlar yanımızda duruyorlar. Yine de bir çoğu kendi paçasınu kurtarmış olduğu için yardımı daha muhtaç durumdaki yerlere kaydırıyoruz. Ayrıca federasyonun yasa çalışmaları , açtığı davaların harçları , bilirkişi raporları , afişler , kargolar , eğitim çalışmlaarı , Haytap aracının ve evinin giderleri , faks internet gibi bir çok görünmeyen masrafları da yine haytapshop üzerinden gelen gelirlerle olmakta olduğunu hatırlatalım.

46a- Gelirlerimizi nereye harcıyoruz ? Bunlarla neler yapılıyor ?

Sadece takvimlerden elden ettiğimiz gelirler ile :

http://www.haytap.org/index.php?option=com_news_portal&cat_id=250&lang=tr&view=articlelist

http://www.haytap.org/index.php/haytap-takvim-yardimlari

Diğer gelirlerimizle neler yaptığımız için ise biraz web sitemizi kurcalayın. Kısa filmlerimizi , afişlerimizi , haytap arabamızın rotasını siz keşfedin.


47- Sokakta terkedilmiş hayvan buldum size getirip bırakmak istiyorum. Bakar mısınız ? Ya da ne yapmam gerekir ?

Merkez ofisimizde bu kadar çok hayvanın terki sonucunda ne bakmaya personelimiz ne de buna göre bütçe ya da altyapımız var. Yapılacak en iyi şey o hayvanı bulduysanız ve bu konuya hassasanız sizin bu hayvanı emin bir şekilde bir yere sahiplendirmeniz ve öncelikle bulunduğu bölgede kayıp ilanı ile kendi telefonunuzu da yazarak kayıp olduğu sahibini bulmaya çalışmanız. Facebook üzerinden Haytap Kayıp Patiler grubuna da ilan verebilirsiniz. Ama hiçbir şekilde bir belediye havyan bakımevine terketmenizi bırakmanızı tavsiye etmiyoruz. Sahiplendirme konusunda uzman bir kişi iseniz ve bunu Haytap çatısı altında yapmak istiyorsanız lütfen bize başvurun bu çabanızı STK çatısı altında değerlendirelim. Daha çok hayvana faydanız bu şekliyle belki daha fazla olacağını da düşünün. Çünkü bizimle şu anda çalışan tüm arkadaşlarımız aynı sizin gibi bir sorun ile karşı karşıya kalıp , daha sonrasında çözümün bir parçası olmak için aramızda yer aldı. Siz de takım çalışmasına yatkınsanız onlardan birisi olabilirsiniz

48- Hayvan Hakları ile ilgili SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ EĞİTİM ÇALIŞMALARI adlı dersleriniz varmış. Katılmak için ne yapmam gerekiyor ?


Bu derleri 2013 yılından beri şu aşamada sadece aşağıdaki facebook sayfası üzerinden online olarak veriyoruz. İsterseniz dışarıya kapalı olan bu grupta yazılanları takip edebilir , yorumda bulunabilir , temsilciler toplantılarımızdan birisine fiili olarak katılabilirseniz orada da arkadaşlarımızla bir ya da iki konu üzerinde tartışmalara katılabilirsiniz. STK çalışmasını , takım çalışmasını , örgütlü çalışmayı bireysel çalışmaya tercih edenlerdenseniz mutlaka öğreneceğiniz bir şeyler vardır.

https://www.facebook.com/groups/1430129643868682/?fref=ts

49- Haytap daha çok broşür afiş bilboard yapıyor gibi saha çalışmalarında bulunmuyor diye çok eleştiri duyuyorum . Doğru mu bu ?

Arkadaşlar , biz bir çok dernekten farklı olarak kurumsal yapı içinde çalışıyoruz. Web sitemizi dikkatli incelerseniz saha çalışmalarından eğitim çalışmalarına , hukuk çalışmalarından dava dilekçelerine , kampanyalardan farkındalık çalışmalarına , kısa filmlere televizyon yayınlarına kadar bir çok alanda iş yapıyoruz. Sosyal medyada bir çok kişinin yaptığı gibi her hayvan bakımevine gitmeyi her sokak hayvanı beslemeyi şova çevirmek prensibimiz değil. Ama yine de merak edenler ellerini vicdanlarına koyup aşağıdaki linklere bakmalarını tavsiye ederiz.

http://www.haytap.org/index.php/haytap-takvim-yardimlari

http://www.haytap.org/index.php/etkinlikler/yaam-arabamz-yollarda

Diğer yandan , rekabet halinde değiliz ama hiçbir derneğe bizim yaptığımız ekstra çalışmalarla ilgili olarak Ankara'da neden lobicilik yapmıyorsunuz ? Neden bakanlıklara belediyelere dava açmıyorsunuz ? Neden okullara girmiyor ulusal kanallarda gözükmüyorsunuz ? Neden ülkenin en ücra köşesinde bile örgütlenmiyor ya da hayvanat bahçelerinden demir kafes ardından hayvanları kurtarmıyorsunuz gibi onlarca eleştiri gelmiyor. Halbuki biz bunların hepsini yapıyoruz. Web sitemizi nasıl kullanacağınızı bilmeniz lazım. Zaten eksiğimiz olduğnu söylemiyoruz.

Mutlaka vardır. Ancak bunları daha iyi yapabilmemiz için sizlerin de aramıza gelip BEN NE YAPABİLİRİM ? NASIL KATKIDA BULUNABİLİRİM diye kendisine sorması gerekir ?


50- Kaçak avcılık yapanları ya da yaralı yaban hayvanı gördüğümde kimi aramam gerekir?

Normal şartlarda yaralı hasta zor durumda yabani hayvanların bakım ve tedavisinden Orman ve Su işleri Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ( DKMP ) sorumludur. DKMP'nin ​15 Bölge müdürlüğü vardır, bu 15 bölge müdürlüğünün de kendi içinde şube müdürlükleri mevcuttur.


Bakanlığın yabani hayvanların tedavisi için ülke genelinde tüm veteriner fakülteleri ile anlaşması var. Her bölge , kendi içindeki fakülteye ulaştırmalıdır yaralı hayvanı, kendi bölgesi içinde fakülte yoksa en yakından yardım almalıdır ama işin içine bölge sınırları, şube müdürlükleri, araç personel ekip ekipman eksikliği girince kağıt üzerinde gayet güzel görünen iş, uygulamada işlemiyor.


Diyelim ki Edirne'nin İpsala ilçesinde kaçak avcılar kuğu vurdular. Hayvanı yaralı olarak bulan vatandaş ne yapacak. ? İpsala'dan sorumlu birim ; Çanakkale 3. Bölge müdürlüğüne bağlı olan Edirne Şube müdürlüğü. Edirne şubenin 2 tane ekibi var , ya araçları olmaz ya mazotları ya personelleri.. Diyelim ki geldiler aldılar yaralı kuğuyu, tedavi edecek hekimleri yok. barındıracak yerleri yok. İstanbul Üniv. Vet. Fakültesine ulaştırmaları en kolay çözümdür ama İstanbul 1. Bölge müdürlüğüne bağlı biz bölge dışına araç çıkaramayız derler hayvanı alır Edirne belediyesinin köpek bakımevine götürür ya da müdürlüğün bodrumunda unuturlar.


Düzgün çalışan bir kaç bölge müdürlüğü dışında pek çoğunda işler böyle yürür. Yaralı hayvanlar müdürlük depolarında, kamyonet kasalarında müdürlük bodrumlarında unutulur ölür.


Bir de işin şu boyutu var ki ; onların hayvanları taşıma şekilleri de sıkıntılı. Hayvanları taşımaya uygun araçları olmadığı ve kamyonetlerin kabin kısmına hayvan almak istemedikleri hayvanları kasaya koydukları için, çoğu hayvan geri dönülmez hasarı nakil sırasında alıyor. Kanatları kırık leyleği hayvan sağa sola çarpa çarpa, ya da soğuktan etkilenmiş bir karacayı rüzgar yiye yiye kamyonet kasasında iyice hipotermiye sokarak getiriyorlar mesela..


Bu noktada vatandaşın işi asıl DKMP yi aradıktan sonra başlar, yaralı hayvanın nereye götürüldüğünü nerede tedavi edildiğini durumunun ne olduğunu takip etmelidir.


Çok uzun uzun yazdım ve çok karanlık bir tablo çizdim ama işin aslı bu üzgünüm. Yıllardır düzeltmeye çalışıyoruz. Müdürlükleri harekete geçirmeye çalışıyoruz. Trakya Marmara bana yakın olduğu için bu bölgelerden yaralı hayvan ihbarı direk Haytap'a gelirse bir kaç kişi hemen organize olup gidip hayvanı alıyor İst. Üniv. vet. fakültesine biz getiriyoruz. Haytap temsilcilerinin olduğu diğer yerlerde de bu şekilde çalışıyoruz ancak bizim de güç ve imkanımız sınırlı.


Ama sorunun cevabı sonuçta mevzuata göre ; yaralı hasta güçten düşmüş yabani hayvan bulan vatandaşın bakanlığı DKMP'yi araması.. :( Vatandaş arasın ama takibini yapsın , takibini kendi yapamıyorsa Haytap'a bilgi versin biz yapalım takibini.


50A- Saka kuşu yakalayıp satanlar var ? Nereye başvurmam gerekir ?


Antalya’da, koruma altındaki tür olan 16 saka kuşunu satmak isteyen 1 kişiye, 11 bin 232 liralık idari para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6’ncı Bölge Müdürlüğü, koruma altındaki tür olan saka kuşunun Antalya’da satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Çalışma sonucu 16 saka kuşunu satmak isteyen 1 kişi, suçüstü yakalandı. Saka kuşlarını satmak isteyen şahsa 11 bin 232 liralık idari para cezası uygulandı.
El konulan saka kuşları doğal yaşam alanlarına bırakıldı.51- Web siteniz , fbook sayfanız çok karışık yaptığınız çalışmaları göremiyorum hala nerelere ne iş yapıyorsunuz anlaşmış değilim ?


Web sitemiz haber portalı değil. Tam tersine her zaman kullanılmak üzere ansiklopedi gibi kullanılmak ve yaptığımız çalışmaları sizlere örnek olması için paylaştığımız büyük bir kitaplık.

 

Örneğin , Haytap 2013 Yılında Neler Yaptı ? kısmına aşağıdaki linkten bakıp , diğer yılları da takip edebilirsiniz.

http://www.haytap.org/…/cal…/haytap-2013-yilinda-neler-yapti

Yine aynı linkin sayfa sonunda da derli toplu yıl yıl arşiv de bulabilirsiniz.


52- Ben tek başıma da sokakta hayvanlara bakıyorum. Haytap'a neden ihtiyaç varki ? Neden size yardımda bulunayım , bağış yapayım ya da destekleyeyim ? Zor durumda kalırsam zaten size ihbar ederim.

Haytap , bir çok derneğin ve hayvanseverin yıllardan beri özlem duyduğu güçlü bir çatı altında olmak ve dış dünyaya karşı güçlü durmak , hayvanların hakkını daha kuvvetli olmak için kurulmuştur. Bugün nasıl hayvanseverler birleşmiyor diye soruluyorsa , Haytap ilk kurulup federasyon olmaya karar verdiği 2006 yılında da aynı sorular soruluyordu. Kısa zamanda çok aşama kaydedildiğini stk çalışmalarına yakın olan herkes sadece web sitemizi kurcalayarak bile bunu anlayabilir. Sokakta bireysel olarak birşeyler yapanlara , takım çalışmasına girmek istemeyenlere ,stk prosedürleri ile uğraşmak istemeyenlere de saygımız sonsuz. Ancak burası bireysel çalışmadan daha farklı bir umut sunuyor bizlere . Bireysel olarak dava açamazsınız , lobicilik yapamazsınız , medyayı kullanamaz , eğitim çalışmalarına katılamaz , görsellerinizle kamu oyu oluşturamazsınız. STK şemsiyesi ile Anadolu'daki bir çok yardıma muhtaç hayvana yardım eli uzatmanız , takvim projeleri gib, , sosrooms.com projesi gibi ya da haytapshop.com gibi çalışmalarla binlercesine ulaşırsınız. Kısa filmler yaptırmanız , bakanlıklarla görüşmeniz , kararlar aldırmanız , yasa değişikliğini gündeme getirmeniz , kitleleri yunus parklarından petshop gerçeğine kadar uyandırmanız sosyal medya gücünden çok yaptığınız bilinçli çalışmalarla mümkündür. Herkesin zannının aksine sosyal medya bu çalışmaların sonucudur. Bu büyük çalışmaları ancak stk şemsiyesi ile mümkündür.

Bireysel çalışmak da güzeldir ama stk çalışması bireysel çalışmadan farklıdır. Tolerans limitiniz , ekip çalışmasını kabul etme ruhunuz olursa elde ettiğiniz başarı öyküsü daha fazladır. Diğerinde fbook , twitter ortamında günlük , haftalık başarılar elde ederken bundaki resmin geneline hitap ettirdiğiniz makro çalışmalar daha fazla ağacın, hayvanının faydalanmasını sağlar. hayvan hakları sivil toplum örgütü eğitim çalışmalarındaki yazıları tekrar okumanızı , bu gruba üye olmanızı tavsiye ederiz

https://www.facebook.com/groups/1430129643868682/?fref=ts


53- Hayvanseverler birleşirse ne olacak ki ?


Bana para ver hayvanları koruyacağım ! .. Zaten kapımın önündekilere bakıyorum. Sen derneksin bana para ver.

Lütfen hem 54. soru ile bağlantılı olarak hem de bu sorunun yanıtı ile ilgili olarak bu konuda şu esprili yazıyı okuyun :


http://www.haytap.org/index.php/201206063946/ahmet-kemal-senpolat-yazilari/usta-bu-haytapshop-ne-olaki


54- Haytap yardımlarından nasıl faydalanabilirim ?Haytap'tan doğrudan yardım alan ( kulübe - mama - ilaç - gölgelik vs gibi ) arkadaşlarımız uzun süredir HAYTAP içinde çalışan , gönüllü , sürekli bağışçılarımız ya da çalışmalarımıza daimi olarak destek veren arkadaşlarımızdan oluşuyor.


İleride farklı kurumsal çalışmalarda sizleri de aramızda görmek için siz de düzenli olarak HAYTAP bağışçısı olarak işe başlayabilir , ilk aşamada www.haytapshop.com veya www.sosrooms.com sayfalarının tanıtımını yapabilir , önümüzdeki yıl tekrar satışa girecek HAYTAP takvimlerinin satış pazarının artırılması için çalışmalarda bulunabilirsiniz.


Ayrıca www.haytap.tv üzerinden kısa filmlerimizin sosyal medya üzerinden paylaşımına da katkıda bulunabilir , eğer isterseniz fuarlarda ya da standlarda bizlerle beraber çalışabilirsiniz.


Kendinizi zaman içinde ispatla orantılı olarak da kurumumuz içinde çok daha etkili çalışmalarda bulunabilirsiniz. Şu anda yapmış olduğumuz duyuru dışarıdan destek istediğimiz anlamında değil , bizlerle farklı kurumsal bazda çalışma yollarını açabilecek kanallarla bağlantınız olup olmadığı yönünde. Genelde bizlere başvuran arkadaşlar ilk hevesle başvurduklarından ve ihtiyacımız olduğunda kimseyi yanımızda bulamadığımızdan öncelikle bu basit çalışmalarla kendinizi ispatı haklı olarak bekliyoruz


Lütfen çalışmalarımızı web sitemizden ve sosyal medya üzerinden takip edin. Uzun vadede çalışıp çalışamayacağınıza birlikte karar verelim.


Ancak kurumsal çalışmalar için çevrenizi zorlayabilirseniz bu şekilde bağlantılarınız varsa sahipsiz hayvanlarımıza federasyonumuz aracılığı ile çok daha fazla katkınız olacaktır


Bireysel olarak hiç tanımadığımız bir kişiye , maddi yardımda bulunmamız , örneğin verdiğimiz kulübelerin yerinde kullanılıp kullanılmadığı , ileride de orada mevcut olup olmayacağının garantisi açısından çok önemli. Bu yüzden örgütlü çalışmaya başlar başlamaz lütfen bizimle temas kurunki tek başına bireysel olarak birşeyler ypamaya çalışan kişilerden farklı olduğunuzu anlayalım ve sizler de sürekli bu yardımlardan faydalanın. Eğer tek başınıza çalışmayı tercih ediyorsanız mutlaka bize kendinizi tanıtmanız ispat etmeniz kalıcı olduğunuza inanmamız gerekiyor. bağışlarla alınan ve çok zor biriken paralarımızla sizlere verdiğmiz kulübelerin 3 ay sonra bir şöminede yakılmasını , verdiğimiz maamaların heba olmasını , ilçaların çöpten çıkmasını , Haytap tabelalarının bir kaç ay sonra aldığımız konteynırlardan kaldırılmasını istemeyiz. Tıpkı sahiplendirilen hayvanın peşini bırakmamak gibi sürekli irtibat halinde kalmamız gerektiğini unutmayın


 

55- Haytap web sitesindeki çoğu haber eski ? Neden güncellenmiyor ?

Tekrar vurgulamak istiyoruz : Haytap web sitesi günlük hayvan hakları ihlallerinin haberleştirildiği bunun üzerinden reyting yapmaya çalışan bir web sitesi değil. Örneğin 2012 yılında yazdığımız bir dilekçe ya da 2013 yılında alınan bir mahkeme kararı ya da 2010 yılında yaptığımız bir eğitim çalışması halen geçerli. Halen sizlere yol gösterebilir ve kullanılabilir durumda. Bizim amacımız sizlere yol göstermek. Elinizin altına özellikle makro çalışmalarla ilgili olarak kaynak yaratmak. Bir petshop kapatılması dilekçesi daha farklı bir şekilde yazılamaz. Başarı öyküsü elde etmişsek zaten onları güncel olarak paylaşıyoruz. Her zamana hitap eden çalışmalarımızı özellikle web sitemize koyuyoruz. Günlük yaptığımız çalışmalar için ise facebook ve twitter hesaplarımıza abone olmanızı tavsiye ederiz. Her zamana yönelik olan çalışmaları ise web sitemize zaten alıyoruz.


56 -Trafik kazası geçiren sokak hayvanları ile ilgili sigorta poliçelerimiz bu riski karşılıyor mu ?

Bu konu 2008 yılında yazılan bir makale üzerine ortaya çıktı ve hayvanseverler arasında özellikle sahipsiz hayvnların da risk kapsamına girmesi , doğrudan veteriner hekime zaman kaybetmeksizin götürülüp tedavisinin yapılabilmesi için iyiniyetli bir şekilde dezenformasyona dönüştürüldü. Detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayın


57-. Evcil hayvanımı otobüste taşımama izin vermiyorlar. Bunun yasal dayanağı var mı ?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 38 (6) alt başlığında ;

"Özel Kafeslerinde kedi,köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte taşınamaz..."

Maalesef ülkemizdeki kültür seviyesi henüz hayvanları bir çok gelişmiş batı ülkesindeki değerde olmadığı için oralarda trenlerde otobüslerde hatta kent içi metro tramvay ve belediye otobüslerinde gördüğümüz uygulama biz de bu madde nedeniyle yer bulmamaktadır. Kitabın başından beri anlattığımız sivil toplum örgütlenmesi , bu maddenin güncellenmesi için toplu talep yaratmak nedeniyle işte bu yüzden önemlidir. Ben sadece kapımın önündeki kediye köpeğe bakarım hiçbir derneğe de üye olmam anlayışı bir gün gelir mutlaka bu lüksünüzden dolayı size burada da vurur. Sanal alemde imza toplamakla da örneğin ne bu yasa maddesini ne de şikayetçi olduğumuz bir çok maddeyi değiştirme olanağınız olmadığını bu durumun kendinizi kandırmak olduğunu da vurgulamak isterim.

Yine bir durum saptaması daha yapmak gerekir diye düşünüyorum. Verilen hakkı son derece ızrar edip sonuna kadar sömürme durumu da toplumda ister istemez tepkiyi getirmektedir. Böyle bir iznin verildiğini düşünsek bile örneğin bazı hayvanseverlerin bir otobüse örneğin 5 köpekle birden binmeye çalışması , onları koltuklarda oturtması , herkesin gözü önünde otobüs içinde papara yapıp hayvana ağzına tıkarak yedirmeye çalışması ve herkesten de “ o da bir hayvan karnı acıkmıştır tabiiki , sizin çocuğunuzun karnı acıkmıyor mu ? “ diye efelenmesi de bu gibi maddelerin neden kolay kolay güncellenmediğini de bizlere objektif olarak anlatması gerekir.

 


57- Bir çok yere mama kulübe hayvanlara gölgelik röntgen cihazı alıp yolladığınızı web sitenizden gördüm. Ben de bu yardımlardan faydalanabilir miyim ? Haytap en azından bana sokakta baktığım hayvanlar için mama yollayabilir mi ?

Haytap kesinlikle devletten ya da büyük şirketlerden düzenli ve sürekli yardım almamakta ancak gelir getirici çalışmalar için bir çok kurumla işbirliğinde kurumsal boyutta çalışmaktadır. Yine de tüm türkiye'ye yetişmemiz mümkün değildir. Sizlere yardım edebilmemiz için mutlaka Haytap bünyesinde çalışıyor olmanız ya da Haytap temsilcilerinden birilerinin sizlere kuvvetli referans olması gerekmektedir. Çünkü bağış olarak aldığımız bu ürünlerin nerede nasıl kullanıldığı gerçek amaca hizmet edip etmediği bizler için çok önemlidir. Bİlmediğimiz tanımadığımız hiç bir şekilde ekip çalışmasında bizlerle çalşmamış kendini tanıtmamış kişilere bu şekilde dağıtımı maalesef yapamıyoruz. Çünkü amacımız hayvansevere yardımdan çok , o bölgede uzun vadeli başarı öyküsü elde edebilecek , o bölgeyi örgütleyip sorunları çözebilecek , takım çalışmasına yatkın kişileri teşvik etmektir. Aksi takdirde on ton mama da yollasak , eğer amaca uygun o bölgeyi orta ve uzun vadede kalkındıracak bir çalışmaya girmezseniz hiçbir faydası olmayacak günü kurtarıcı hareketler olacaktır. Bu konu ile ilgili olarak şu makakeye de göz atmanızı rica ediyoruz. Lütfen buraya tıklayın


58- Haytap'a kurumsal destek vermek istiyor , şirket olarak bağışta bulunmak ya da reklam vermek istiyoruz. Yaptığımız harcamalarımızı , bağışlarımızı vergiden düşebilir miyiz ?

Evet. Vergiden kesinlikle düşebilirsiniz. Çünkü bir çok dernek ve federasyondan farklı olarak biz ayrıca size iktisadi işletmemiz üzerinden de fatura kesebliyoruz. Faturayı şirket gideri olarak düşebilirsiniz. Faturayı nasıl kesebileceğimiz harcama olarak nasıl düşebileceğiniz ile iligli olarak daha ayrıntılı bilgi için haytap @ haytap.org ile temas sağlayın lütfen.


59- Haytap'ın uzun yıllardır devam ettirdiği takvim projesindeki Koza Yönetim ve Servis AŞ şirketi kimdir ?

Koza Yönetim AŞ , bir Garanti Koza iştiraki olup piyasada bulunan 150ye yakın isim benzerliği olan koza şirketleri ile karıştırmamanızı rica ederiz. Koza Yönetim ile sitelerden, plazalara,alışveriş merkezlerinden, endüstriyel tesisler ile ilgili faaliyetlerde bulunan bir bina yönetim şirketidir.


Haytap'ın takvim projelerine destek veren Koza Yönetim AŞ 'nin web sitesini inceleyebilirsiniz.

Koza Yönetim ve Servis AŞ , bir Garanti Koza iştiraki olup piyasada bulunan 150ye yakın isim benzerliği olan koza şirketleri ile karıştırmamanızı rica ederiz. Koza Yönetim ile sitelerden, plazalara,alışveriş merkezlerinden, endüstriyel tesisler ile ilgili faaliyetlerde bulunan bir bina yönetim şirketidir.

Haytap'ın takvim projelerine destek veren Koza Yönetim AŞ 'nin web sitesini ve

Haytap takvimleri ile ilgili elde ettiğimiz gelirleri nerede kullandığımıza dair linki buraya tıklayarak detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

60- Migros ile Haytap'ın yaptığı son kullanım tarihi yaklaşmış ürünler projesinden nasıl faydalanabilirim.

2015 yılında başladığımız bu proje şu anda Türkiye'de 250ye yakın şubede devam etmekte. Bizler öncelikle bu yardımlardan ücretsiz olarak faydalanacak kişilerin Haytap üyesi olsun olmasın herkesin faydalanmasını istiyoruz. Ancak bu projenin uzun vadede sürdürülebilirliği saha çalışmasında hem tecrübeli hem güvenilir arkadaşların olması ve stk çalışmasına yatkın kişiler olmasını tercih ediyoruz. Beşiktaştaki ayşe teyzenin bu ürünleri düzenli olarak alabilmesi bunu medya desteği ile paylaşması teşekkür etmesi fotoğraflaması migros çalışanları ile iyi geçinmesi haytapa ve migrosa teşekkür etmesi , uzun vadede haytap temsilcisi ya da gönüllüsü olması gibi çok önemli kıstaslarımız var. Dolayısıyla herkesi kontrol edebilmemiz ya da bir kişinin yanlış bir şekilde ürünleri kullanması bu önemli projeyi baltalar nitelikte olabileceğinden ve zaten şu aşamada limitlerimizi doldurduğumuzdan yeni şube açılımı yapılmamakta ve Haytaptan yetki belgesi olmayanların da zaten migros şubelerine başvurmamaları gerekmekte. Zaman içinde neden olmasın ?

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir


61- Tüm bu anlattıklarınızın derlenip toparlandığı tavsiye edebileceğiniz Türkiye'deki mevzuatı da içeren bir HAYVAN HAKLARI KİTABI var mı ?


Gayet tabi. Web sitemizin Kültür Sanat bölümündeki TAVSİYE ETTİĞİMİZ KİTAPLAR bölümüne bakın.

Ayrıca 99 Soruda Hayvan Hakları Kitabını da alıp bir göz atın. (tıklayın ) Çok faydası olacaktır.

 


63- Kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması doğaya aykırı mıdır?

Kedi ve köpeklerin yaşam hakkını savunurken aslında doğayı da savunmuş olmayız. Zira bu hayvanlar doğadaki yaban hallerinden uzaktır. Bundandır kedi ve köpeklerin yaşam hakkını savunurken kısırlaştırılmalarını da savunmamız. Doğaya ait olmayan kedi ve köpekler var olabilmek için doğadaki türlere ister istemez zarar vermektedir. Fakat elbette bu kedi köpekleri öldürün demek değildir (üstelik doğaya en büyük zararı verenin kim olduğu tartışmasızken). Onları evcilleştiren ve insanlığa mahkum kılan insanlarsa, bunun bedelini ödemesi gereken de insanlar olmalıdır. Kedi ve köpekleri kısırlaştırarak, aşılayarak ve hayvan düşmanı insan ve belediyelere karşı inatla yaşam haklarını sonuna kadar savunarak insanların hatasını az da olsa telafi edebilmek mümkündür.


 


68- Her salyası akan köpek kuduz mudur?

Salya akması = kuduz algısı yanlıştır. Bazı köpeklerde genetik olarak salya akması yaygındır. Yine bazı enfeksiyonlarda da ağızdan salya gelmesi görülebilmektedir.

Kuduz olan hayvan ise tek gezer, davranış bozuklukları sergiler ve saldırganlık gösterir. Normal yeme içme davranışı da gözlenmez. Kuduz olmasından şüphelendiğiniz zaman da bu şüpheden ötürü hayvanı öldüremezsiniz. Kuduz ihbarı zorunlu bir viral enfeksiyondur dolayısıyla kuduz şüphesinde yetkililere haber verip konunun araştırılmasını istemelisiniz.


69- Tüm sokak hayvanları için bakımevi yapılsa ve orada bakılsalar daha iyi olmaz mı?

Hayır olmaz.

Her belediyenin bir bakım evi olmalıdır. Sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri buralarda yapılmalıdır. Yine sokak hayvanları buralarda kısırlaştırılıp aşılanmalıdır. Fakat ölene kadar sokak hayvanlarının bakım evlerinde bakılması fikren iyi niyetli görünse de mevcut bakım evlerinin hali ve belediyelerin sokak hayvanlarının bakımı konusundaki isteksizliği ve beceriksizliği düşünüldüğünde her türlü şiddetin olduğu sokakların bakım evi denilen yerlerden çok daha iyi olduğu tartışmasızdır.


70- Uyuz, köpekten insana geçer mi?

Uyuz da bit, pire, kene gibi aslında bir dış parazit türüdür. Evet insanlara geçebilen türleri vardır fakat insana kedi, köpekten uyuz geçme ihtimali düşüktür. Çıplak elle defalarca uyuz köpeklere dokunmuş biri olarak bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çıplak elle dahi temas etmiyorken sizlere mahallenizdeki hayvandan uyuz geçmesini zaten beklemeniz hata olur. Uyuz köpeklerin tedavisi de zannedildiğinden çok daha kolaydır. Bu yüzden bu hayvan uyuz olmuş uyutulsun diye düşünmek aslında o hayvan için büyük bir haksızlık olur. Kilosuna göre uygulanan enjeksiyon ya da hap yutturmak ile tedavisi kısa sürede yapılmaktadır.

 

 

 

73- Kediye süt, köpeğe kemik mi verilmelidir?

Köpeklere tavuk kemiği verilmemelidir, kedilere de öyle. Tavuk kemikleri hem besleyici değildir hem de özellikle pişmişse cam gibi sertleşmekte ve hayvanların iç organlarında çeşitli tahribatlara sebep olabilmektedir. Aynı durum balık kılçığı için de geçerlidir. Süt konusunda ise insan dahil yetişkin hiçbir canlının aslında süte ihtiyacı yoktur. Laktaz enzimi belli bir yaştan sonra azalmaktadır bu da sütteki laktozun sindirimini zorlaştırmaktadır. Süt yerine yoğurt, kefir, tuzsuz peynir tercih edilebilir.

 

75- Bulduğum hasta ve yaralı hayvanlar için belediyeyi mi aramalıyım?

Maalesef birçok il için cevap hayır. Bulunduğunuz bölgedeki bakım evlerinin nasıl çalıştığını bilmiyorsanız, hasta ya da yaralı olan hayvanı belediyeye teslim ederek aslında ölüm fermanını imzalamış olabilirsiniz. Hele de ilinizde bir bakım evi yoksa hayvanın sonu ne olur bilinmez. Özel kliniklerde tedavi ettirme şansınız yoksa tek çare bakım evinde tedavi ettirmekse bile siz de hayvana eşlik edin, süreci takip edin.


76- Sokak hayvanları çöpleri dağıtıp, çevreyi kirletiyor. Ne yapabiliriz?

Çöpleri dağıttıkları doğru ama neden diye sordunuz mu? Kedi, köpekler çöplükleri yiyecek kaynağı olarak görüyor çünkü insanlar artan yiyeceklerini de çöplere döküyor. Siz artan yiyeceklerinizi bir kenara koyarsanız onlar da çöpleri karıştırıp dağıtmak zorunda kalmazlar.


77- HAYTAP çalışmalarınız için federasyonunuza bağış yapmak istiyorum ? Banka Hesap Numaralarınıza nasıl ulaşabilirim ?

Hatırlatmak isteriz ki bir kalemde çokça bağış yapmak yerine biz düzenli bağışları daha çok tercih ediyrouz. İsterseniz merkezimizi arayarak kredi kartı numaranızı vererek düzenli çekim için dilediğiniz miktarda bağışı her ay HAYTAP tarafından çekilmesi için talimat verebilirsiniz.

Ayrıca banka üzerinden bağış için de aşağıdaki hesaplarımızı kullanabilirsiniz.

Hesap Adı : HAYTAP HAYVAN HAKLARI FEDERASYONU

GARANTİ BANKASI

MECİDİYEKÖY MEYDAN ŞUBESİ
Şube Kodu : 357
.......................................................

TL. HESABI: 629 70 59
TR21 0006 2000 3570 0006 2970 59

.......................................................
EURO HESABI: 908 48 82
TR24 0006 2000 3570 0009 0848 82
.......................................................

DOLAR HESABI: 908 48 83
TR94 0006 2000 3570 0009 0848 83

Diğer bankalar için hesap numaralarımız :

http://www.haytap.org/index.php/201302134221/bagis/online-bagis


78- Haytap için vasiyetnamemde mal ve/veya para bırakmak istiyorum ne yapmam gerekir ?

 

Lütfen haytap @ haytap.org adresine durumu anlatan bir mail yollayın. Hukukçu arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır.

79 - Haytap için başka nasıl yardımcı olabilirim ?

Lütfen web sitemizde üst menüde bulunan HAYTAP 'a NASIL DESTEK OLABİLİRİM linki içindeki diğer alternatiflere bakınız

80- Haytap Eğitim Tiyatrosu Bremen MızıkÇıları adlı oyunun okulumuza gelmesi için ne yapabiliriz ? Şirket ya da belediye olarak bu oyuna nasıl destek , sponsor olabiliriz ?

Bu konuda lütfen buraya tıklayınız


81-Haytap eğitim DVD'si içeriği nedir ve nasıl temin edebilirim?

Haytap Eğitim DVD içinde ihtiyacınız olabilecek kısa filmlerden, yüksek çözünürlüklü afişlere, eğitim çalışmalarından bir bakımevinin nasıl olması gerektiğine dair görsellere, okullarda kullanabileceğiniz materyallerden hayvan hakları felsefesine dair güncellenmiş her konu mevcut.