Suç Duyurusu Örnekleri

 

Savcılık Kararına İtiraz

Savcılık Kararına İtiraz

İstanbul  Sulh  Ceza MAHKEMESİNE  SUNULMAK ÜZERE

İstanbul CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINASORUŞTURMA NO : ........

KARAR NO : ......KARARA İTİRAZ EDEN : …….

ŞÜPHELİ                             : …….

KONUSU : İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığının …….. soruşturma sayılı dosyasında vermiş olduğu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına itirazlarımz ve kovuşturmaya devam edilmesi yönünde karar verilmesi istemimiz

 

AÇIKLAMALAR

Daha önceden İstanbul savcılığına verdiğimiz suç duyurusu dilekçesinde açıkladığımız gibi söz konusu uyuşmazlık hukuki olsa da , tck 151/2 nin açık ihlali söz konusudur.

 

……………..

………………

………

 

Şüpheliler aslen müvekkilime ait olan , mülkiyetinin müvekkilimde olduğunu bildikleri mala zarar vermişlerdir. Tüm dosya içindeki ifadelerden ve delillerden durum sabittir.

 

Olayın hukuki bir uyuşmazlıktan kaynaklandığı gerekçesi ile cezai kovuşturma açılmaktan muaf tutulmalarını gerektirmez

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle ,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ……….. souşturma nolu dosyasındaki kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılarak kovuşturmanın devamına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

KARARA İTİRAZ EDEN

MÜŞTEKİ

……..

Son Güncelleme ( Çarşamba, 15 Şubat 2017 12:37 )

...'da İtlaf Edilen Köpekler İçin Suç Duyurusu

...'da İtlaf Edilen Köpekler İçin Suç Duyurusu

Ek 1 : 2005 yılı Genelgesi

Ek 2: 2003 yılı Genelgesi

Ek 3 : 2003 yılı Striktinin Kullanılamaz Genelgesi

Ek 4: 1999 yılı  Genelgesi

 

 

 


 

Adıyaman Beledyisesinden 2010 Yılında Gelen Yanıt

1- Belediyemiz sınırları içinde sokak hayvanları için modern bir barınak

yapımı için uygun yer bulunamadığından 02.03.2010 tarihinde Adıyaman Defterdarlığından hazineye ait yer talebinde bulunulmuştur.

2- Belediyemiz tarafından sokak hayvanları itlaf edilmemektedir.

3- Belediyemizce merkezi İstanbul’da bulunan Denge Veterinerlik AŞ. ile anlaşılarak mobil kısırlaştırma aracı getirilerek 15.02.2010 tarihinde 190 adet sokak hayvanı kısırlaştırılıp, aşılanarak ve küpeleri takılarak tekrar doğaya bırakılmıştır.

 

Adıyaman Belediyesi - Basın

19.08.2010

Son Güncelleme ( Cuma, 16 Haziran 2017 09:17 )

 

Suç duyurusu örneği : Çevre yasalarına muhalefet

Suç duyurusu örneği  : Çevre yasalarına  muhalefet

 

 

 

ANTALYA CUMHURİYET SAVCILIĞI ‘NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

 

 

......... CUMHURİYET SAVCILIĞI ‘NA

 

 

 

SUÇ DUYURUSUNDA

 

BULUNAN : HAYTAP HAYVAN HAKLARI FEDERASYONU

 

 

 

SÜPHELİLER : 1) ANTALYA İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ-ANTALYA

 

 

2 ) ANTALYA İL ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ-ANTALYA

 

 

3) Muratpaşa- Konyaaltı - Kepez Belediye

başkanları

 

 

4) .....TEMİZLİK ....ŞİRKETİ yetkilileri

 

 

SUÇ : Türk ceza Kanunu md.181/1 ve 181/3. maddeleri ile Türk Ceza Kanunu 257/2. maddesi ve anayasada ve çevre kanunlarına muhalefet oluşturan eylemler.

 

 

 

SUÇ TARİHİ : 28.05.2008

 

 

 

AÇIKLAMALAR :

 

 

 

1) Antalya ili Kepez ilçesi Gündoğdu mahallesinde sahipsiz bir köpeğin, bir çocuğu ısırması ve köpeğin kuduz çıkması neticesinde, çevredeki ilçe belediyeleri tarafından köpeklerin toplu itlaf edilmesi kararı verilerek, bu kararın tüm mevzuat hükümlerine aykırı bir şekilde uygulandığı anlaşılmıştır.Varsak ilçesi sınırları içindeki ormanlık alanda yüzlerce toplu katliam yapılan yer tespit edilmiştir.Tespit edilen bu yerlerde yüzlerce köpek ölüsü ile zehirli madde ihtiva eden şırıngalar, iğneler,kirli eldivenler bulunmuştur.

 

 

 

2) Yukarıda bahsi edilen eylemlere ait haberler ayrıntılı şekilde Hürriyet gazetesi ‘nin 28.05.2008 tarihli web sayfasında “Naziler Antalya’da” başlığı ile yayınlanmıştır.Yine aynı haber Milliyet gazetesi web sitesinde ve ulusal medyada bir çok yerde yayınlanmış , oluşan durum kamuoyunda derin infial oluşturmuştur. Ayrıca Varsak bölgesi jandarma ekiplerince de yukarıda sözü edilen bulgular tutanaklarla kayıt altına alınmıştır.

 

 

 

3) Küpeli ve aşılı hayvanların öldürülmeleri hem 5199 sayılı yasaya hem de bakanlık genelgelerine aykırıdır. Öte yandan Şüpheli görülerek öldürülen hayvanların ise Hayvan Zabıtası Kanunu 18 maddeye göre, öldürülenlerin gömülecekleri yerler su,yol veya meskenlerden uzak mahaller olması gereklidir. Ayrıca gömüldükleri yerde en az 1 metre derinliğinde çukur kazılarak gömü işleminin yapılması, zehirli atıkların yakılarak imha edilmesi, zehir ihtiva eden maddelerin de toplum sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toprağa,suya karışmasına engel olunması zorunludur.

 

 

 

 

 

4) Gazete haberlerinden,tutanaklardan ve görgü tanıklarından tespit edildiğine göre, zehirlenerek öldürülen köpekler yol kenarlarına gelişigüzel atılmış, yukarıda sayılan önlemlerin hiçbiri alınmamış, zehir ihtiva eden şırınga ve eldivenler ormanlık alanda yol kenarında bırakılmıştır. Bunlar gazete haberlerindeki resimlerle belgelenmiştir. Bu durumda meydana gelen eylem Türk Ceza Kanunu 181. maddeye açıkça muhalefet teşkil etmektedir.Bu maddede

 

 

 

5) MADDE 181 –

 

 

İlgili Kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır “ denilerek belediyenin yukarıda izah edilen eylemi tarif edilmektedir.

 

 

 

Bu nedenle eylemi gerçekleştiren sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunma zarureti doğmuştur.

 

 

 

6) Bunların yanı sıra “ 181/3 Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır” denilmek suretiyle 181. maddenin 3. bendinde eylemin ağırlaştırılmış hali de yer almaktadır. Zehirli maddelerin toprağa ve suya karışması kuvvetle muhtemel olduğundan, toprağa ve suya sızan zehirin etkisi uzun yıllar devam edecektir. Bölgenin bir turizm beldesi olduğu göz önüne alındığında, olayın vahim olduğu daha net anlaşılacaktır. İçme suyuna karışan zehirin turizm açısından ne gibi vahim sonuçlar doğuracağı aşikardır. Bu itibarla suçun ağırlaşmış şeklinin nazara alınarak dava açılması talebimiz mevcuttur. Zehirin etkisinin uzun yıllar devam edip etmeyeceği hususunun da Adli Tıp Kurumundan sorulmasını talep ediyoruz.

 

 

 

7) Kısırlaştırma , aşılama ihalesini alan şirket ..temizlik şirketidir. İhale şartlarında hayvanları bu şekilde öldürüp , çevreye gelişigüzel hemen birkaç kürek darbesi ile çıkabilecek derecede yüzeyde hayvanları bırakması ihale şartlarına ve almış olduğu görev tanımına aykırıdır. Şirketin bu eylemi gerçekleştirdiği plaka 34 DF 6743 olduğu da tespit edilmiştir. Şüpheli şirket toplu katliamı hiçbir denetime tabi olmayacağı güvencesi ile insanların yaşadığı , piknik yaptığı , hafta sonlarında gezip eğlendiği yerde gerçekleştirmiş , belediyeden almış olduğu ihaleye aykırı hareket ederek ihale şartlarına aykırı davranmıştır. Öncelikle şirket yetkililerinin cezalandırılmasını talep ediyoruz.

 

 

 

İlgili kanun ve yönetmeliklerde ölen hayvanların hangi koşullarda nereye ve nasıl gömüleceği açıkça belirtilmiştir. Çevre Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığı tarafından 11/09/2003 tarih ve B 18 0  DMP 0 03.05.013/20-221  sayı ile 2003 YILINDA TÜM VALİLİKLERE GÖNDERİLEN GENELGEDE ;        

 

“… striknin gibi zehirli maddeler ile zehirlenmiş fakat ilk etapta bulunamamış hayvan ölülerinin toplanarak vücutlarında bulunan zehirin hem suya hem ve toprağa karışmasının önlenmesi için en az bir metre derinlikte çukurlar açılarak gömülmesi ve zehirlenerek öldürülen hayvanların etinde bulunan zehirin diğer hayvanlarca  tüketilmesinin engellenmesi gerekmektedir.”

 

 

 

Hükmü bulunmaktadır.

 

 

 

Bu bağlamda ;

 

 

 

Öldürülmüş hayvanların, hiçbir tedbir alınmadan , yönetmeliklerde belirtilen usullere uyulmadan , insanların piknik yapabileceği , çocukların oynayabileceği , halka açık bir ormanlık alana bu kadar yoğun ve futursuzca gömülmesi, hatta bir çoğunun gömülmeyip yüzeyde kalması , tüm ormanlık alanın hayvan leşi kokması çevre ve insan sağlığı açısından da ciddi bir tehlike oluşturmuştur.

 

 

 

Bu sakıncalara rağmen bu katliamı yapanlar öldürdükleri hayvanları ormanlık alana nasıl olsa ne bir stk ne de idari bir makamın denetimine tabi olmama rahatlığı ile gömmüşlerdir. Çevre sağlığını tehdit eden bu mezarları oluşturan kişi veya kurumlar hakkında bu yönde de ayrıca soruşturma açılmasını ISTANBUL BAROSU HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU olarak talep ediyoruz , gerekli görüldüğü takdirde soruşturmaya müdahillik istemimizin kabul edilmesini istiyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

10 ) Öte yandan bir bölgede kuduz çıkmışsa ve insan sağlığı tehdit olmuşsa bunun sorumlusu hayvanlar değil görevi yerine getirmeyen , zamanında aşılamaları ve kısırlaştırmaları yapmayan , rehabilitasyon merkezlerini tüm istemlere rağmen açmayan il tarım müdürlükleri , il çevre müdürlükleri ve belediyelerdir. Bu nedenle kuduz şüphesinin varlığında dahi bu müdürlükler görev ihmalinden dolayı TCK 257 kapsamında sorumludur. Halbuki bu kişiler kendi üzerlerindeki hata görülmemesi için karşı soruşturmalar açarak asıl suçu gizlemektedirler.

 

 

SUBUT DELİLLERİ : Yukarıda bahsedilen gazete sayfaları, bu sayfalarda yer alan resimler, tanık beyanları, jandarma tutanakları, müsadere edilen eldiven ve zehirli şırıngalar, açıktaki köpek ölüleri, toprak zeminine bırakılan zehirin ve zehirlenmiş hayvanın artıklarının suya ve toprağa karışıp karışamayacağı ,karışır ise uzun yıllar etkisini sürdürüp sürdüremeyeceği hususunun Adli Tıp Kurumundan sorulması, keşif ve bilirkişi incelemesi vesair deliller.

 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen nedenlerle, TC Anayasasının ve Çevre yasalarının doğal yaşam ve çevre ile ilgili düzenlemeleri , Türk Ceza Kanunu md.181 ve md.257 uyarınca, sanıkların eylemine uyan vaki suçlar nedeniyle aleyhlerine cezai kovuşturma başlatılarak dava ikamesini ve şüphelilerin hapsen tecziyesini , belediye başkanları için kovuşturma izni çıkarılmasını arz ve talep ederim.30.05.2008

 

 

...........


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme ( Çarşamba, 15 Şubat 2017 11:49 )

Sahipli ve sahipsiz hayvanların aynı anda öldürülmesi ile ilgili suç duyurusu örneği

Sahipli ve sahipsiz hayvanlar genelde aynı anda kıyıma uğrayabiliyorlar.

Savcılığı harekete geçirebilmeniz için sahipli hayvanınız için öncelikle türk ceza kanunun 151/2 maddesini kullanın. Bunun için örnek dilekçe ektedir.

5199 sayılı hayvanları koruma yasası  için mahkemeler ve savcılıklar her ne kadar yetkisiz olsa da , etkili bir ceza alabilmek için sahipsiz hayvanlar için başvuracağınız yol GÖREV İHMALİ olmalıdır. Örnek dilekçe aşağıdadır.

********************************************************************************************************

Son Güncelleme ( Pazar, 28 Ekim 2007 00:40 )

Devamını oku...

Sahipli Hayvanın Zarar Görmesi Halinde Suç Duyurusu Örneği

Sahipli Hayvanın  Zarar Görmesi Halinde Suç Duyurusu Örneği

Sahipli Köpeğe Eziyet Hakkında  Cumhuriyet Savcılığına Yapılan Suç Duyurusu Örneği:

( savcılık takipsizlik kararı verdiğinde bu kararı oradaki ağır ceza mahkemesine , takipsizlik kararının iptali için itiraz edilmesi için gerekilmektedir . Şikayeti savcılığa sadece hayvanın sahibi yapabilir. Başkası yapamaz. Burada uygulanacak yasa 5199 değil , TCK 'dır. Bu konuda detaylı bilgi için sitemizdeki Don Kişot Köşesine ve sık sorulan sorular bölümüne bakınız)

 

 

 

 

 

Son Güncelleme ( Perşembe, 13 Ağustos 2015 13:22 )

Devamını oku...

opencart tema opencart temaları