Suç Duyurusu Örnekleri

 

Savcılık Kararına İtiraz

Savcılık Kararına İtiraz

İstanbul  Sulh  Ceza MAHKEMESİNE  SUNULMAK ÜZERE

İstanbul CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINASORUŞTURMA NO : ........

KARAR NO : ......KARARA İTİRAZ EDEN : …….

ŞÜPHELİ                             : …….

KONUSU : İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığının …….. soruşturma sayılı dosyasında vermiş olduğu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlarına itirazlarımz ve kovuşturmaya devam edilmesi yönünde karar verilmesi istemimiz

 

AÇIKLAMALAR

Daha önceden İstanbul savcılığına verdiğimiz suç duyurusu dilekçesinde açıkladığımız gibi söz konusu uyuşmazlık hukuki olsa da , tck 151/2 nin açık ihlali söz konusudur.

 

……………..

………………

………

 

Şüpheliler aslen müvekkilime ait olan , mülkiyetinin müvekkilimde olduğunu bildikleri mala zarar vermişlerdir. Tüm dosya içindeki ifadelerden ve delillerden durum sabittir.

 

Olayın hukuki bir uyuşmazlıktan kaynaklandığı gerekçesi ile cezai kovuşturma açılmaktan muaf tutulmalarını gerektirmez

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle ,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ……….. souşturma nolu dosyasındaki kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılarak kovuşturmanın devamına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

KARARA İTİRAZ EDEN

MÜŞTEKİ

……..

Fenerbahçeli Futbolcu Volkan Demirel Hakkında Suç Duyurusu

Fenerbahçeli Futbolcu Volkan Demirel Hakkında Suç Duyurusu

……………………………………BAŞSAVCILIĞINA

Şikayet edenin adı/Soyadı:

TC NO:

Adres/telefon numarası:

Şüpheli:

Volkan Demirel

Fenerbahçe Futbol Kulübü Futbolcusu

Suç Yeri: Manisa 19 Mayıs Stadı, Fenerbahçeli futbolcuların soyunma odası.

Suç: Rol model olan ünlü futbolcu Volkan Demirel’in basına demecinde toplumda suç işlenmesi için alenen tahrikte bulunması.

Suç Tarihi: 25.8.2014

Açıklamalar:

25.8.2014 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe futbol kulüpleri arasındaki süper kupa finali sonrası, maç sırasında tartıştığı bir diğer futbolcuya hakaret amacıyla basın karşısında, günümüzde  zaten işkence, tecavüz, zehirlenme gibi fiillerle karşı karşıya olan sokak köpeklerinin yaşam hakkını ihlal ederek, kamuoyunu fevkalade üzen ve   galeyana getiren, bazı kötü niyetli kişilerin ise bu  fiili işlemeleri için özendirici olup tahrik edecek cümleler kurarak  ‘belediye gereksiz sokak köpeklerini zehirlesin, yoksa bana kalacak bu iş...’ diyerek beyanatta bulunan Fenerbahçe Futbol Kulübü ve Milli Takım kalecisi Volkan Demirel'in TCK nın 214.maddesi 1. bendi (1) ‘ Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ ve 3. bendi (3) ‘ Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suçlarıa azmettiren sıfatıyla cezalandırılır.’ hükmü uyarınca,  hakkında soruşturma yapılarak dava açılmasını talep ediyorum.

Ayrıca, bu futbolcunun Türkiye Futbol Federasyonu disiplin talimatnamesinin 39. maddesi gereğince ceza alması için de başvuruda  bulunulmuştur.

Bu konu hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını arz ederim.

Tarih

Ad/Soyad

İmza

EK1. Hürriyet Gazete haberi

http://www.hurriyettv.com/spor/futbol/kaleci-volkandan-sok-sozler-sokak-kopeklerini-zehirlesinler_44472?utm_source=hurriyet&utm_medium=Haberdetay3lu&utm_campaign=widget

EK2. Milliyet Gazete haberi

http://www.milliyet.com.tr/-belediye-kopekleri-zehirlesin--galatasaray-fenerbahce-1930883-skorerhaber/

 

...'da İtlaf Edilen Köpekler İçin Suç Duyurusu

...'da İtlaf Edilen Köpekler İçin Suç Duyurusu

Ek 1 : 2005 yılı Genelgesi

Ek 2: 2003 yılı Genelgesi

Ek 3 : 2003 yılı Striktinin Kullanılamaz Genelgesi

Ek 4: 1999 yılı  Genelgesi

 

Haber Programında Sokak Görüntüleri İçin Tıkla...

Adıyaman'da öldürülen köpeklerin çöp alanındaki görüntüsü tıkla...

 


 

Adıyaman Beledyisesinden 2010 Yılında Gelen Yanıt

1- Belediyemiz sınırları içinde sokak hayvanları için modern bir barınak

yapımı için uygun yer bulunamadığından 02.03.2010 tarihinde Adıyaman Defterdarlığından hazineye ait yer talebinde bulunulmuştur.

2- Belediyemiz tarafından sokak hayvanları itlaf edilmemektedir.

3- Belediyemizce merkezi İstanbul’da bulunan Denge Veterinerlik AŞ. ile anlaşılarak mobil kısırlaştırma aracı getirilerek 15.02.2010 tarihinde 190 adet sokak hayvanı kısırlaştırılıp, aşılanarak ve küpeleri takılarak tekrar doğaya bırakılmıştır.

 

Adıyaman Belediyesi - Basın

19.08.2010

Son Güncelleme ( Perşembe, 24 Aralık 2015 10:03 )

Suç duyurusu örneği : Çevre yasalarına muhalefet

Suç duyurusu örneği  : Çevre yasalarına  muhalefet

Antalya Varsak beldeesinde yaşanan toplu katliam nedeniyle doğaya gelişigüzel bırakılan hayvan leşleri nedeniyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk. Benzer dilekçelerle katılımızınızı bekliyoruz. Olayda sorumlu olan görevliler suçu üzerlerinden atmak için gönüllülerimiz üzerine " bölgedeki toprağı kazdırdıkları" nedeniyle üzerlerine geliyorlar. halbuki toprağı kazmaya bile gerek kalmadan , insanların piknik yaptığı , halka açık alana gelişigüzel atılmış yüzlerce hayvan leşini ortaya bırakan kendileri. bu durumu göz ardı etmek ve unutturmak için yansıtma yöntemi ile bizerin üzerine geliyor.

Biz de işin peşini bırakmıyoruz onların üzerine gidiyoruz.

Madem ÖNCE İNSAN DİYORSUNUZ , bu denetimszi ve rahat tavrılarınızla insan sağlığını nasıl hiçe sayıyorsunuz ?

Son Güncelleme ( Pazartesi, 02 Haziran 2008 20:44 )

Devamını oku...

Sahipli ve sahipsiz hayvanların aynı anda öldürülmesi ile ilgili suç duyurusu örneği

Sahipli ve sahipsiz hayvanlar genelde aynı anda kıyıma uğrayabiliyorlar.

Savcılığı harekete geçirebilmeniz için sahipli hayvanınız için öncelikle türk ceza kanunun 151/2 maddesini kullanın. Bunun için örnek dilekçe ektedir.

5199 sayılı hayvanları koruma yasası  için mahkemeler ve savcılıklar her ne kadar yetkisiz olsa da , etkili bir ceza alabilmek için sahipsiz hayvanlar için başvuracağınız yol GÖREV İHMALİ olmalıdır. Örnek dilekçe aşağıdadır.

********************************************************************************************************

Son Güncelleme ( Pazar, 28 Ekim 2007 00:40 )

Devamını oku...

Görev İhmali Nedeniyle Suç Duyurusu Örneği

................. CUMHURİYET SAVCILIĞINA


ŞİKAYETÇİ        : .......

ŞÜPHELİLER   :1- ..............  BELEDİYE BAŞKANI
2- ZABITA MÜDÜRÜ
3- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ

SUÇ            : TCK md 257 GÖREVİ İHMAL,

SUÇ TARİHİ    : .........

AÇIKLAMALAR

İçinde bulunduğumuz çağda, sadece bireyleri değil, devletleri de yükümlülük altına alan yeni kavramlar uluslararası norm niteliği haline gelmiştir. İnsan haklarıyla başlayıp, kadın hakları, çocuk hakları, çevre bilinci kavramların yanı sıra hayvan hakları da güncel hukuk mevzuatımıza dahil olmuşlardır. Bu anlamda Yasa Koycu 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 4. Maddesinde :

MADDE 4. — Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Diyerek hayvan haklarına iliştin temel ilkeleri belirtmiştir.
Aynı maddenin J fıkrasında ise :
j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.
Hükmü ile yöneticilere yükümlülüklerini bildirmiştir. Yine aynı anlamda, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Koruma Kanunu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği gereğince :
MAHALLİ İDARELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 89 - İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkânlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak her yıl bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmak zorundadır.Hükmü ile yasa koyucu yerel yönetimlere EMİR VERMİŞTİR.

Yasa Koycu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 6. Maddesinde ise :

MADDE 6. — Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.

Yasa ve yönetmeliklerin bu açık ve amir hükümleri bir yanda dururken, Yerel Yönetimlerin hayvanlara YAŞAM HAKKI TANIMAK, hayvan barınakları açmak, aşılamak, kısırlaştırmak gibi hizmetler şöyle dursun,  hayvanların kuduz olma İHTİMALİ ya da saldırgan olmaları gerekçe gösterilerek gizlice zehirlemek yoluna gittikleri ve toplu mezara gömdükleri MAALESEF  bilinen bir gerçektir.

Hatta yerel yönetimlerin tamamen duyarsız kalmaları nedeniyle bazı vatandaşların kendilerini korumak amacıyla hayvanları öldürüp bir kenara attıkları da görülmektedir.
Kanunlar, yöneticilere hayvanlara dokunmayın, kuduz salgını çıksın, insanlar hayvanlar tarafından ısırılsın dememektedir. Ama kanun, Yöneticilere Önlem al, Barınak Kur, Eğit ve Yaşam Hakkı Tanı demektedir.


Bir süreden beri ve en son .......... tarihinde ......... Belediyesince görevlendirilen kişilerce ........... plakalı araçla dolaşarak, sahipsiz köpeklerin zehirli et verilmek suretiyle öldürüldüğünü öğrenmiş bulunmaktayız. Zehirlenerek öldürülen hayvanlar ................. Belediyesinin oto parkının arkasındaki alana topluca gömüldüğü bildirilmektedir. ( Şahitler dilekçemizin ekindedir )

Öldürülen hayvan sayısı bir iki tane değil YÜZLERCE olarak ifade edilmektedir. Bu durum 5199 ve 3285 sayılı yasanın da YÜZLERCE KEZ İHLALİ ANLAMINA GELİR.
Bir beldede birkaç günde yüzlerce hayvanın zehirlenerek toplu mezarlara gömülmesi,
a)    O beldede hayvan bakımevi olmadığını
b)    Kısırlaştırma çalışmasının yapılmadığını
c)    Olayın kasıtlı ile ve organize bir şekilde gerçekleştiğini
d)    O Belde Yönetiminin GÖREVİNİ İHMAL ETTİĞİNİ gösterir
DELİLLER
Tanıklar
Gazete küpürleri
Fotoğraflar
vs her tür delil

SONUÇ  VE İSTEM   : Yukarıda açıklanan nedenlerle, delillerin karartılmasının önüne geçilerek ivedilikle, söz konusu toplu mezarda bilirkişi incelemesi yapılarak, hayvanların ölüm nedenlerinin araştırılmasını, eylemi gerçekleştiren kişilerin yanı sıra bu kişilere kanuna aykırı emir veren amirlerin tespit edilerek haklarında dava açılarak cezalandırılmalarını ve .................. Belediye Başkanı ve veteriner işleri müdürü hakkında ise TCK md 257 ve re'sen görülecek nedenlerle görevi ihmal suçu nedeniyle yargılanması için gerekli iznin alınmasını sayın makamınızdan vekaleten arz ve talep ederim.

Tarih:

ŞİKAYETÇİ
XXXXXX
........

Son Güncelleme ( Pazartesi, 26 Ocak 2015 16:41 )

İtlafla İlgili suç Duyurusu Örneği

Belediye başkanının görevden alınma izninin İçişleri Bakanlığı’na duyurulması ve sanıkların önödeme cezasına başvurulmadan hapis cezası ile ihlal etmiş olduğu tüm maddelerden dolayı yargılanması

Son Güncelleme ( Salı, 20 Eylül 2011 12:49 )

Devamını oku...

Sahipli Köpeğin Öldürülmesi Hakkında Suç Duyurusu Örnekleri


....... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


ŞIKAYETTE BULUNAN    :
ADRES             :
TEL                 :      

ŞÜPHELİLER             : 1-
                     

Son Güncelleme ( Pazar, 28 Ekim 2007 00:39 )

Devamını oku...

Sahipli Hayvanın Zarar Görmesi Halinde Suç Duyurusu Örneği

Sahipli Hayvanın  Zarar Görmesi Halinde Suç Duyurusu Örneği

Sahipli Köpeğe Eziyet Hakkında  Cumhuriyet Savcılığına Yapılan Suç Duyurusu Örneği:

( savcılık takipsizlik kararı verdiğinde bu kararı oradaki ağır ceza mahkemesine , takipsizlik kararının iptali için itiraz edilmesi için gerekilmektedir . Şikayeti savcılığa sadece hayvanın sahibi yapabilir. Başkası yapamaz. Burada uygulanacak yasa 5199 değil , TCK 'dır. Bu konuda detaylı bilgi için sitemizdeki Don Kişot Köşesine ve sık sorulan sorular bölümüne bakınız)

 

 

 

 

 

Son Güncelleme ( Perşembe, 13 Ağustos 2015 13:22 )

Devamını oku...

Görev İhlali Nedeni ile ilgili Suç Duyurusu Örneği

Refik Saydam Hıfzısıha Merkezi Görevlileri Hakkında  Atların Öldürülmesi ile İlgili Suç Duyurusu Örneği;

Son Güncelleme ( Pazar, 03 Haziran 2007 07:40 )

Devamını oku...

opencart tema opencart temaları