Bakımevleri'nin Düzenlenmesi İle İlgili Dilekçe Örneği

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

1LOGOSayın      ............              Valisi,

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu , İçişleri genelgesi , yasanın uygulanması için ekli olarak yolladığım yazılar uyarınca ve gerek bağlı olduğunuz İçişleri Bakanlığı ve gerekse Çevre ve Orman Bakanlığının genelgelerine göre Sokak Hayvanı Sorunun çözümü ve bakımevleri konusunda mahalli idarelerin denetimi Mülki İdarelere verilmiştir.


Mülki idarelerin, yani Valilik ve Kaymakamlıkların bu konuda yapılması gereken KISIRLAŞTIRMA-AŞILAMA ve YAŞAT  çalışmaları ve barınakların koşullarını denetlemesi ve gereğinin yapılmasını sağlaması gerekmektedir.

Bu çalışmalar sırasında gönüllü kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılması gereği ise ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunda açıkça belirtilmiştir.

Öte yandan bu görevleri yapmamak TCK 230 maddesi uyarınca suçtur. Sayın mahkemelerce suç sabit görüldüğünde görevi ihmalden davalar açılmaktadır. İligli maddeleri ve belgeleri bu dosya ile ilgili olarak yolluyorum.

Valilik bünyesindeki İl Çevre Müdürlüğünün her ay bakımevlerini denetlemesi ve raporu valilik makamına sunması, her üç ayda bir ise denetim sonuçlarını bakanlık makamına yollaması gerekmektedir.

Valiliğinize bağlı Erdek ilçesinde bulunan hayvan bakımevi kötü koşullardadır. Yeterli hizmetli yoktur, veteriner hekim yoktur ve bakımevi görevlisi ......gönüllülere SALDIRIYA varan bir tavır içindedir.

Ayrıca düzenli olarak Erdek' te  sokaklardaki  hayvanlar gizli bir şekilde  zehirlenmektedir. Sokaklarda zehirlenip saatlerce kıvranıp ölmüş hayvan cesetleri gönüllüleri ve vicdan taşıyan insanları derinden üzmektedir.

Bu bağlamda;

Valilik il çevre müdürlüğünüzün Erdek ilçesindeki hayvan bakımevini ve sokak hayvanı sorunu konusundaki çalışmalar hakkında denetim yapıp bir rapor hazırlayıp valilik makamınıza ve bakanlığa sunup sunmadıkları konusunun ve eğer hazırlanmış ise rapor içeriğinin,

4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu gereğince tarafımıza bildirilmesi, aynı kanunun 11. maddesi gereğince ilgili kuruluşlardaki bilgi ve belgeye ulaşmamızın sağlanması,   hususunu emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

TC KİMLİK NO : ........

 

 


 

opencart tema opencart temaları