Hayvanları Koruma Kanunu 2010 Yılı İdari Para Ceza Tutarları

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Cezanın Mahiyeti

İdari Para Cezası (TL)

4 üncü maddenin (k) bendinin ikinci cümlesi hükmüne aykırı davrananlara, hayvan başına

343

5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına

68

5 inci maddenin yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan başına

229

6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına

687

7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına

229

8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına

11446

8 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hayvan başına

1374

9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına

343

Yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına

1374

10 uncu maddede belirtilen hayvan ticareti izni almayanlara ve bu konudaki yasaklara ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara

1145

11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara

1717

11 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına

1717

12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına

687

12 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına

1717

13 üncü madde hükümlerine aykırı davrananlara, öldürülen hayvan başına

687

13 üncü madde hükümlerine aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi halinde öldürülen hayvan başına

1717

14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara

343

14 üncü maddenin (f) ve (l) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına

3434

RTÜK’ün takibi sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her ay için

6868

21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına

343

22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırdıkları hayvan başına

80123 üncü maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına

3434


 

opencart tema opencart temaları