Sahipli Köpeğin Öldürülmesi Hakkında Suç Duyurusu Örnekleri

Makale İçeriği
Sahipli Köpeğin Öldürülmesi Hakkında Suç Duyurusu Örnekleri
Sayfa 2
Sayfa 3
Tüm Sayfalar
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon


....... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


ŞIKAYETTE BULUNAN    :
ADRES             :
TEL                 :      

ŞÜPHELİLER             : 1-
                     


                      ( adres ve varsa tel )
   

KONUSU             :  Sahipli köpeğimin öldürülmesi nedeniyle  sanığın TCK 151/2  ve 5199 sayılı hayvanları Koruma Kanuna muhalefeti nedeniyle hapis ve para cezası ile cezalandırılması için dava açılması talebi

SUÇ DAYANAĞI     :    1-  Şahsıma ait haksız yere öldürülen köpeğim  nedeniyle  5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının   ihlali TCK ‘nın 151/2 maddesinin ihlali nedeniyle sanığın   hapis cezası ile cezalandırılması talebi.

SUÇ TARİHİ        : ……..

AÇIKLAMALAR        :

1- Burada olayı gören şahit isimleri ile birlikte kısaca anlatın.

2-  Müvekkilimin ölen köpeği kangal cinsi oldukça kıymetli hatta yutdışına çıkarılması bile birçok izne tabi maddi ve manevi değeri oldukça yüksek bir köpektir. 1 haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan TCK nın 151/2 maddesine göre mala zarar verme suçu oluşmuştur ve sanığın asgari dört aydan başlayan hapis cezası ile cezalandırılması ve durumun adli sicil kaydına işlenmesi gerekmektedir : TCK 151/2 maddesine göre :


Mala zarar verme
MADDE 151. –

“(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 
(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”

Ayrıca Türkiye 20.10.2003 tarihinde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne  imza atmıştır. Bu sözleşme …tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir. Tüm bu somut yasa maddeleri varken görev ihmali , üstelik sahipli hayvanların öldürülmesi açıkça suçtur. 2003/6168  Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkındaki yasaya Türkiye 28.08.2003 tarihinde imza atmış ve bu sözleşme 20.10.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1982 Anayasamızın  90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir.

1982 Anayasası madde 90/son :
    “ Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.”

Dolayısıyla bu yasalar tıpkı TBMM’den çıkmış yasalardan bir farkı yoktur. Hem bir yandan böyle uluslararası sözleşmeye devletimiz taraf olmakta diğer yandan da bu idari makamlarımızca göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Kaldı ki bununla ilgili olarak İçişleri bakanlığınca tüm valiliklere ve belediyelere bilgi verilmiştir.
EK : 2003/6168  Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkındaki Karar

4- Türkiye imzalamış olduğu bu uluslararası sözleşmeden sonra 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Her ne kadar bu yasayla yaptırım “idari  para cezası” olarak belirlenmiş ise de sanığa suçu sabit olduğunda hem hapis cezasının hem idari para cezasının verilmesini talep ediyorum. Ayrıca hukuk mahkemelerinde her türlü maddi ve manevi tazminat dava açma hakkım ise saklıdır.

DELİLLER :

1-    5199 sayılı yasa ( Eklidir )
2-    TCK nın ilgili maddeleri ( Eklidir )
3-     2003/6168  Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkındaki Yasa  ( Eklidir )
4-    Sahipli köpeğime ait aşı karnesi , kayıtlar , zamanında beraber çekilmiş olduğumuz fotoğraflar ( Eklidir )
5-   Tanıklar  : İsimleri adresleri telefonları
5-    Veteriner raporu  ( Eklidir )
6-    Gazete haberleri  ( Eklidir )
7-    Vs her tür delil

SONUÇ VE İSTEM

Sayın savcılık makamınca gereğinin yapılmasını , sayın mahkemeye dava açılarak ivedilikle kovuşturmaya başlanılmasını talep  ederim. 30.01.2006

Saygılarımla,
MÜŞTEKİ


Adres
Tel : ( telefonunuzu mutlaka yazın ifadeniz için lazım olacaktır)
......CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


ŞIKAYETTE BULUNAN    : ..............

ADRES             :
TEL                 :      

ŞÜPHELİLER         : 1- ......... Belediyesi adına
                      Belediye Başkanı
                     
                      ( adres ve varsa tel )
   
                  2- ........... Belediyesi Zabıta Müdürü
                  ( adres ve varsa tel )

                3- ………….

KONUSU             :  Belediye başkanının görevden alınma izninin İçişleri Bakanlığı’na duyurulması , sahipli köpeğimin öldürülmesi nedeniyle  sanıkların önödeme cezasına başvurulmadan hapis cezası ile cezalandırılması için dava açılması

SUÇ DAYANAĞI     :    1- TCK nın 257. maddesinin ihlali nedeniyle görevi 
MADDELER                        ihmal suçunun işlenmesi

                                      2-Sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesi   
                                      nedeniyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının  
                                      ihlali

                   3- Şahsıma ait haksız yere öldürülen köpeğim  nedeniyle 
                                       TCK ‘nın 151/2 maddesinin ihlali nedeniyle sanığın
                                      hapis cezası ile cezalandırılması talebi.

SUÇ TARİHİ        : ……..

AÇIKLAMALAR        :

1- .......ilçesi içindeki ve  civarındaki pek çok sokak hayvani, İZNİK Belediyesi’ nce zehirlenerek öldürülmüştür. Bu eylem her turizm sezonu (!) başlamadan önce  mevcut yasalara ve ekli olarak sunduğumuz valilik genelgesine de aykırı bir toplu katliam  olarak devam etmektedir.

Belediye öldürme eylemini yakin zamana kadar hep inkar etmiş ve meydana gelen olayın esnaf ve şehir sakinleri tarafından yapıldığını ya da kuduz şüphesi nedeniyle yapıldığını iddia etmiştir .  Eylem belediye çalışanlarınca zehirli iğne atılma yöntemi yolu ile gerçekleştirilmektedir. 

Bizzat tanıklık etmiş bulunduğum bu olayda, Bağcılar ilçesinde  içersinde resmi plakalı bir kamyonetin yanaşarak kopeklere zehirli iğne sıktığına, aracın uzaklaşmasının ardından kopeklerin can çekişerek öldüğüne ve aracın geri dönerek zehirlemiş bulunduğu köpekleri toplamasına şahit oldum. Soru yöneltmem üzerine söz konusu kişiler olayı esnafın yaptığını , ilçede şikayet olduğunu , kuduz vakalarına rastlanıldığı ve bundan sonra daha başka yöntemlerle (!) mücadele edeceklerini  kabul etmişlerdir. Zehirleme sonrasında hayvanların cansız bedenleri ise kamyonete yüklenerek götürülmüştür.

İZNİK Belediyesi bu uygulamasıyla, İçişleri Bakanlığı’nca da tüm valilik ve belediyelere talimat olarak gönderilen B.050.ÖKM.0000011-12/410 şayili 26/02/ 2003 tarihli ‘kısırlaştır-asılat-yaşat’ genelgesine  aykırı davranmıştır. Bu nedenle açıkça TCK nın 257/2. maddesi uyarınca görevi ihmal suçu oluşmuş ve memur üstünün yasaya uygun verdiği buyrukları geçerli bir neden olmadığı halde yapmamıştır.

Ekli fotoğraflar ve tanıklarımız durumun kim tarafından yapıldığını ispat etmektedir. Ortada açıkça TÜRK CEZA YASAMIZA göre görev ihmali suçu oluşmuştur ve oluşmaya da devam etmektedir. 5199 sayılı yasanın amir hükümleri ve valilik genelgeleri ihlal edilmektedir.  Sayın savcılıkça re’sen dava açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Görevi kötüye kullanma
MADDE 257/2. –

“Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

2- Belediye köpekleri öldürmekle insan sağlığı için mücadele ettiğini düşünmekte olup öldürülen köpekler arasında insan sağlığına tehlike oluşturmayan, sahsımın bakımı altında bulunan köpekler de bulunmaktadır. 1 haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan TCK nın 151/2 maddesine göre mala zarar verme suçu oluşmuştur ve sanığın asgari dört aydan başlayan hapis cezası ile cezalandırılması ve durumun adli sicil kaydına işlenmesi gerekmektedir : TCK 151/2 maddesine göre :


Mala zarar verme
MADDE 151. –

“(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 
(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”

Ayrıca Türkiye 20.10.2003 tarihinde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne  imza atmıştır. Bu sözleşme …tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir. Tüm bu somut yasa maddeleri varken görev ihmali , üstelik sahipli hayvanların öldürülmesi açıkça suçtur. 2003/6168  Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkındaki yasaya Türkiye 28.08.2003 tarihinde imza atmış ve bu sözleşme 20.10.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1982 Anayasamızın  90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir.

1982 Anayasası madde 90/son :
    “ Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.”

Dolayısıyla bu yasalar tıpkı TBMM’den çıkmış yasalardan bir farkı yoktur. Hem bir yandan böyle uluslararası sözleşmeye devletimiz taraf olmakta diğer yandan da bu idari makamlarımızca göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Kaldı ki bununla ilgili olarak İçişleri bakanlığınca tüm valiliklere ve belediyelere bilgi verilmiştir.
EK : 2003/6168  Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkındaki Karar
EK    :  VALİLİK GENELGESİ

4- Türkiye imzalamış olduğu bu uluslararası sözleşmeden sonra 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili 6. maddesine göre sahipsiz ve güçten hayvanların itlafı değil korunması esas alınmıştır.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması
MADDE 6. - ………..
“Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır.”

Açık yasa maddesine rağmen ilgili belediye gerekli tedbiri katliam yaparak , toplu ölümlere neden olarak ve kamu vicdanını yaralayarak almaya devam etmektedir.
Ek : 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI

Ayrıca bu yasaya göre her ilde yasa koyucunun hedefi olarak belirlediği VALİLİK BÜNYESİNDE il hayvanları koruma kurulu kurulmuş ve hayvanların korunması asıl hedef olarak belirlenmiştir. Buna rağmen hala eski usullerle bu toplu katliamlara devam etmek bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin de yasalarını uygulamaktan imtina etmek anlamına gelmektedir. Yasa çıkalı bir yıldan fazla olmuştur.

5-Öte yandan belediyenin asıl hedefi temiz bir toplum oluşmasına yardımcı olmak iken ne yazık ki bu durumdan olumsuz etkilenen insanları, özellikle çocukları hiç düşünememektedir.

Bir toplu katliamdan sonra çevremizin  güzel ve temiz görünmesi için iş başına gelen belediye sayesinde yollar can çekişen, zehir nedeniyle kusan ve kasılan köpek ve köpek cesetleri ile dolmaktadır. Bu durumun ise özellikle çocuk ruh sağlığı üzerinde oldukça olumsuz etkiler yapmakta olduğu aşikardır.

Gereğinin yapılmasını , konunun TCK da düzenlenen önödeme cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu ve belediye başkanının görevden alınma izninin içişleri bakanlığına duyurulmasını  , ilgili kişiler hakkında kovuşturma açılmasını , birden fazla yasa maddesi ihlal edildiğinden cezaların içtimaının da dikkate alınarak sayın mahkemeye dava açılarak ivedilikle kovuşturmaya başlanılmasını talep  ederim. 29.06.2005

Saygılarımla,
XXXXXXXX

Adres
Tel : ( telefonunuzu mutlaka yazın ifadeniz için lazım olacaktır)DELİLLER :

1-    TCK 151/2  

2-    İçişleri bakanlığı genelgesi  ( Eklidir )
3-    Valilik kanalıyla Çevre Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığınca il ve ilçelere gönderilen genelge ( Eklidir )
4-    TCK nın ilgili maddeleri ( Eklidir )
5-     2003/6168  Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkındaki Yasa  ( Eklidir )
6-    Sahipli köpeğime ait aşı karnesi , kayıtlar , zamanında beraber çekilmiş olduğumuz fotoğraflar ( Eklidir )
7-    Toplu itlaftan sonra çekilmiş tarihli ve bölgeyi de içine alan fotoğraflar
      ( Eklidir )
8-    ( Varsa ) otopsi raporu  ( Eklidir )
9-    Tanıklar
……………… ( isim ve adresleri o yöredeki mühim kişiler olmasını sağlayınız)
10-    ... Belediyesine itlaf olayından sonra yollanan yazı  ( Eklidir )
............... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


ŞIKAYETTE BULUNAN    : ........
ADRES             :
TEL                 :      

ŞÜPHELİLER          : 1- .....Belediyesi adına
                      Belediye Başkanı
                     
                      ( adres ve varsa tel )
   
                  2- .......Belediyesi Zabıta Müdürü
                  ( adres ve varsa tel )

                3- ………….

KONUSU             :  Belediye başkanının görevden alınma izninin İçişleri Bakanlığı’na duyurulması , sahipli köpeğimin öldürülmesi nedeniyle  sanıkların önödeme cezasına başvurulmadan hapis cezası ile cezalandırılması için dava açılması

SUÇ DAYANAĞI     :    1- TCK nın 257. maddesinin ihlali nedeniyle görevi 
MADDELER                        ihmal suçunun işlenmesi

                                      2-Sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesi   
                                      nedeniyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının  
                                      ihlali

                   3- Şahsıma ait haksız yere öldürülen köpeğim  nedeniyle 
                                       TCK ‘nın 151/2 maddesinin ihlali nedeniyle sanığın
                                      hapis cezası ile cezalandırılması talebi.

SUÇ TARİHİ        : ……..

AÇIKLAMALAR        :

1- Bağcılar ilçesi içindeki ve  civarındaki pek çok sokak hayvani, İZNİK Belediyesi’ nce zehirlenerek öldürülmüştür. Bu eylem her turizm sezonu (!) başlamadan önce  mevcut yasalara ve ekli olarak sunduğumuz valilik genelgesine de aykırı bir toplu katliam  olarak devam etmektedir.

Belediye öldürme eylemini yakin zamana kadar hep inkar etmiş ve meydana gelen olayın esnaf ve şehir sakinleri tarafından yapıldığını ya da kuduz şüphesi nedeniyle yapıldığını iddia etmiştir .  Eylem belediye çalışanlarınca zehirli iğne atılma yöntemi yolu ile gerçekleştirilmektedir. 

Bizzat tanıklık etmiş bulunduğum bu olayda, Bağcılar ilçesinde  içersinde resmi plakalı bir kamyonetin yanaşarak kopeklere zehirli iğne sıktığına, aracın uzaklaşmasının ardından kopeklerin can çekişerek öldüğüne ve aracın geri dönerek zehirlemiş bulunduğu köpekleri toplamasına şahit oldum. Soru yöneltmem üzerine söz konusu kişiler olayı esnafın yaptığını , ilçede şikayet olduğunu , kuduz vakalarına rastlanıldığı ve bundan sonra daha başka yöntemlerle (!) mücadele edeceklerini  kabul etmişlerdir. Zehirleme sonrasında hayvanların cansız bedenleri ise kamyonete yüklenerek götürülmüştür.

İZNİK Belediyesi bu uygulamasıyla, İçişleri Bakanlığı’nca da tüm valilik ve belediyelere talimat olarak gönderilen B.050.ÖKM.0000011-12/410 şayili 26/02/ 2003 tarihli ‘kısırlaştır-asılat-yaşat’ genelgesine  aykırı davranmıştır. Bu nedenle açıkça TCK nın 257/2. maddesi uyarınca görevi ihmal suçu oluşmuş ve memur üstünün yasaya uygun verdiği buyrukları geçerli bir neden olmadığı halde yapmamıştır.

Ekli fotoğraflar ve tanıklarımız durumun kim tarafından yapıldığını ispat etmektedir. Ortada açıkça TÜRK CEZA YASAMIZA göre görev ihmali suçu oluşmuştur ve oluşmaya da devam etmektedir. 5199 sayılı yasanın amir hükümleri ve valilik genelgeleri ihlal edilmektedir.  Sayın savcılıkça re’sen dava açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Görevi kötüye kullanma
MADDE 257/2. –

“Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

2- Belediye köpekleri öldürmekle insan sağlığı için mücadele ettiğini düşünmekte olup öldürülen köpekler arasında insan sağlığına tehlike oluşturmayan, sahsımın bakımı altında bulunan köpekler de bulunmaktadır. 1 haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan TCK nın 151/2 maddesine göre mala zarar verme suçu oluşmuştur ve sanığın asgari dört aydan başlayan hapis cezası ile cezalandırılması ve durumun adli sicil kaydına işlenmesi gerekmektedir : TCK 151/2 maddesine göre :


Mala zarar verme
MADDE 151. –

“(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 
(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”

Ayrıca Türkiye 20.10.2003 tarihinde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne  imza atmıştır. Bu sözleşme …tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir. Tüm bu somut yasa maddeleri varken görev ihmali , üstelik sahipli hayvanların öldürülmesi açıkça suçtur. 2003/6168  Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkındaki yasaya Türkiye 28.08.2003 tarihinde imza atmış ve bu sözleşme 20.10.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1982 Anayasamızın  90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir.

1982 Anayasası madde 90/son :
    “ Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.”

Dolayısıyla bu yasalar tıpkı TBMM’den çıkmış yasalardan bir farkı yoktur. Hem bir yandan böyle uluslararası sözleşmeye devletimiz taraf olmakta diğer yandan da bu idari makamlarımızca göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Kaldı ki bununla ilgili olarak İçişleri bakanlığınca tüm valiliklere ve belediyelere bilgi verilmiştir.
EK : 2003/6168  Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkındaki Karar
EK    :  VALİLİK GENELGESİ

4- Türkiye imzalamış olduğu bu uluslararası sözleşmeden sonra 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili 6. maddesine göre sahipsiz ve güçten hayvanların itlafı değil korunması esas alınmıştır.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması
MADDE 6. - ………..
“Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır.”

Açık yasa maddesine rağmen ilgili belediye gerekli tedbiri katliam yaparak , toplu ölümlere neden olarak ve kamu vicdanını yaralayarak almaya devam etmektedir.
Ek : 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI

Ayrıca bu yasaya göre her ilde yasa koyucunun hedefi olarak belirlediği VALİLİK BÜNYESİNDE il hayvanları koruma kurulu kurulmuş ve hayvanların korunması asıl hedef olarak belirlenmiştir. Buna rağmen hala eski usullerle bu toplu katliamlara devam etmek bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin de yasalarını uygulamaktan imtina etmek anlamına gelmektedir. Yasa çıkalı bir yıldan fazla olmuştur.

5-Öte yandan belediyenin asıl hedefi temiz bir toplum oluşmasına yardımcı olmak iken ne yazık ki bu durumdan olumsuz etkilenen insanları, özellikle çocukları hiç düşünememektedir.

Bir toplu katliamdan sonra çevremizin  güzel ve temiz görünmesi için iş başına gelen belediye sayesinde yollar can çekişen, zehir nedeniyle kusan ve kasılan köpek ve köpek cesetleri ile dolmaktadır. Bu durumun ise özellikle çocuk ruh sağlığı üzerinde oldukça olumsuz etkiler yapmakta olduğu aşikardır.

Gereğinin yapılmasını , konunun TCK da düzenlenen önödeme cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu ve belediye başkanının görevden alınma izninin içişleri bakanlığına duyurulmasını  , ilgili kişiler hakkında kovuşturma açılmasını , birden fazla yasa maddesi ihlal edildiğinden cezaların içtimaının da dikkate alınarak sayın mahkemeye dava açılarak ivedilikle kovuşturmaya başlanılmasını talep  ederim. 29.06.2005

Saygılarımla,
XXXXXXX

Adres
Tel : ( telefonunuzu mutlaka yazın ifadeniz için lazım olacaktır)DELİLLER :

1-  TCK 151/2  ve   5199 sayılı yasa ( Eklidir )

2-    İçişleri bakanlığı genelgesi  ( Eklidir )
3-    Valilik kanalıyla Çevre Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığınca il ve ilçelere gönderilen genelge ( Eklidir )
4-    TCK nın ilgili maddeleri ( Eklidir )
5-     2003/6168  Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkındaki Yasa  ( Eklidir )
6-    Sahipli köpeğime ait aşı karnesi , kayıtlar , zamanında beraber çekilmiş olduğumuz fotoğraflar ( Eklidir )
7-    Toplu itlaftan sonra çekilmiş tarihli ve bölgeyi de içine alan fotoğraflar
      ( Eklidir )
8-    ( Varsa ) otopsi raporu  ( Eklidir )
9-    Tanıklar
……………… ( isim ve adresleri o yöredeki mühim kişiler olmasını sağlayınız)


 

opencart tema opencart temaları